หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวทั่วไป

สมคิด สั่งคลังหามาตรการช่วยคนรายได้ต่ำกว่า3หมื่น/ปี

รองนายกรัฐมนตรี “สมคิด” สั่งกระทรวงการคลังเร่งหาแผนช่วยคนจน เล็งแจกเงินกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี ประมาณ 4 ล้านคน ส่วนการลงทะเบียนคนจนปีนี้ คาดแตะ 14-15 ล้านคน
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี บอกภายหลังการประชุมมอบนโยบายให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเอสเอ็มอีแบงก์ ว่า จากการติดตามความคืบหน้าการเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการของรัฐนั้น ขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนประมาณ 10 ล้านราย และคาดว่าในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ ซึ่งเป็นวันลงทะเบียนวันสุดท้าย จะมีประชาชนลงทะเบียนทั้งสิ้น 14-15 ล้านราย
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สศค. เร่งหามาตรการเพื่อดูแลผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท ซึ่งจะเน้นในแนวทางการเพิ่มรายได้ให้มาก เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นจากเส้นความยากจน
ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกว่า จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ปัจจุบันมีประชาชนทั้งสิ้น 4 ล้านคน ที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท ซึ่งคาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้ จะได้ข้อสรุปมาตรการในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนแจกบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยในวันที่ 1 ตุลาคมนี้
ขณะที่นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บอกว่า ในส่วนของ ธ.ก.ส.จะแบ่งจากช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร และที่เป็นลูกค้าของธนาคารอยู่แล้ว โดยจะหาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ที่มา: http://www.moneychannel.co.th