หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

นราฯ เปิดพิธีการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก

นราธิวาส – เปิดพิธีการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอ จ.นราธิวาส เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับสมาชิก เตรียมเปิดตลาดโคเนื้อฮาลาลระบายสู่ตลาดโลกมุสลิม อาเซียนและตะวันออกกลาง

วันนี้ (19 เม.ย.) ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อมือนารอ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่ได้ยื่นความจำนงขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร ตั้งแต่กิจกรรมต้นทางคือการเลี้ยงแม่พันธุ์ กลางทางคือการขุนโค และปลายทางคือการแปรรูป และจัดจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพิ่ม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและครอบครัว โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ สนใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อจากพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส รวมกว่า 300 คน

อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุมครั้งนี้มี นายธวัชชัย ทัดแก้ว ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งหลังจากมีการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว ทาง ธ.ก.ส.นราธิวาส จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเงินทุน เพื่อให้การดำเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์สามารถขับเคลื่อนไปได้ ส่งผลประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรที่มีความตั้งใจในการจัดตั้งสหกรณ์ต่อไป

ด้านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ โดยให้การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ตามวิธีการจัดตั้งสหกรณ์ตามหลักธรรมมาภิบาล การจัดทำแผนธุรกิจ ตลอดจนการประชุมเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์มาหลายครั้ง โดยมีปศุสัตว์จังหวัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และภาคเอกชน มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มาร่วมทำงานในลักษณะของประชารัฐ จนได้ข้อสรุปที่กรอบทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อมือนารอ จำกัด ในครั้งนี้ จะถือเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพของตนเองภายใต้หลักการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการหนุนเสริมของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนต่อไป

ที่มา: http://www.manager.co.th