หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยใต้ 40 ล้านบาท

เมื่อเวลา 18.11 น. วันที่ 10 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าฯ รับพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 40 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารีภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมคำอำนวยพร และหลักปรัชญาการปฏิบัติตนให้เกิดความสุข เชิญไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพร จำนวน 4 แบบ ราคาชุดละ 90 บาท และไดอารี ราคาเล่มละ 199 บาท วางจำหน่ายที่พระบรมมหาราชวัง ร้านโกลเด้น เพลซ ร้านค้าสวัสดิการข้าราชบริพารในพระองค์ 904 ร้านจักรยานสุขสำราญ ถนนสุโขทัย และร้านนายอินทร์ เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 ภาคใต้ของไทยประสบอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ มีพระราชกระแสแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าวจนบรรเทาลุล่วงไปเป็นลำดับ สำหรับเงินที่นายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานในโอกาสนี้ รัฐบาลจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนเป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลานผู้กำลังอยู่ในวัยศึกษาของครอบครัวผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุทกภัย ทั้งนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนจำนวน 267 แห่ง โดยจัดพระราชทานครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ครูและนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นด้วย

ที่มา: http://www.matichon.co.th