หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี

สุดยอด! 10 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับ Google Scholar

วันนี้มาติดตามการจัดอับดับของ Google Scholar เป็นเว็บไซต์สืบค้นงานเขียนและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ มีทั้งข้อมูลวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ จากสถาบันการศึกษามากมาย ซึ่ง 10 อันดับ มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับจะเป็นอะไรกันบ้างเรามาลองดูกัน

ผลปรากฏว่า 10 มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับ “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS” ประจำเดือน ธันวาคม 2559 จากเว็บไซต์ webometrics.info จาก 4,448 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้แก่

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยมหิดล

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. มหาวิทยาลัยนเรศวร

10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่มา: http://teen.mthai.com/