หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

รัฐบาลเดินหน้า!! พัฒนา ‘สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้’ ยกระดับคุณภาพชีวิต

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนา สามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ ดันเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดปี 2560 ขยายตัวมากกว่า 2,000 ล้าน

วันที่ 5 มี.ค. 60 — พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ และผลักดันให้เศรษฐกิจแต่ละจังหวัด ปี 2560 ขยายตัวมากกว่า 2,000 ล้านบาท ช่วยสร้างอานิสงส์แก่พื้นที่อำเภอใกล้เคียง

ส่วนที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ได้สนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรเชิงคู่ เช่น ปลูกข้าวคู่กับปาล์มน้ำมัน หรือ ปศุสัตว์ สนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาเป็น Smart Farmer สร้าง SMEs เกษตรยุคใหม่ แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ ก้าวสู่การเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน

สำหรับ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยให้บริการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร และกำลังพิจารณามาตรการทางภาษี เช่น กำหนดให้เป็นเขตปลอดอากร หรือ สินค้าปลอดภาษีอากร กระตุ้นการซื้อขาย 4,500 ล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่า พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทรัพยากรที่ดี จึงสมควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานลงตัว

ที่มา : http://www.springnews.co.th