หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ทุ่ม 100 ล้าน ผุด “โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี” เปิดบริการเต็มรูปแบบต้นเดือนธันวาฯ

สิโรรสทุ่ม 100 ล้าน ผุดโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี เปิดแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2559 พี่น้องสามจังหวัดร่วมยินดีคับคั่ง ผู้บริหารมั่นใจเปิดบริการจริงธันวานี้แน่นอน สร้างงานในพื้นที่เกือบร้อยอัตรา พร้อมบริการทุกศาสนิก

ทันตแพทย์อับดุลกอเดร์ ยูโซะ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิโรรสยะลา เปิดเผยถึงการก่อสร้างโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี ถ.หนองจิก อ.เมือง จ.ปัตตานีว่า ขณะนี้การก่อสร้างและตกแต่งแล้วเสร็จ กำหนดเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม 2559 นี้ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 30 เตียง

ทันตแพทย์อับดุลกอเดร์ ยูโซะ
ทันตแพทย์อับดุลกอเดร์ ยูโซะ

ทันตแพทย์อับดุลกอเดร์ เปิดเผยว่า การสร้างโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี เป็นการขยายธุรกิจของโรงพยาบาลสิโรรสยะลา เนื่องจากในพื้นที่ จ.ปัตตานีก็ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนให้บริการ และผู้ป่วยในพื้นที่ จ.ปัตตานี ไม่ต้องไปใช้บริการที่ จ.ยะลา เพราะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

“โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคทั่วไป กลุ่มสูตินรีเวช อายุรกรรม เด็ก ผ่าตัดและกระดูก และคลินิกโรคหัวใจ โดยมีแพทย์ประจำ 5 คน มีบุคลากรรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน โดยลงทุนได้ทั้งหมด 100 ล้านบาท รวมค่าก่อสร้าง เวชภัณฑ์ต่างๆ และบุคลากรรวม 80 คนซึ่งจะมาจากการจ้างงานใหม่ ส่วนผู้บริหารโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานีเป็นผู้บริหารจากโรงพยาบาลสิโรรสยะลา คาดการณ์ว่าหลังจากเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้ จะมีคนไข้ใน(นอนพักที่โรงพยาบาล) วันละไม่ตำกว่า 15 คน คนไข้นอกไม่ต่ำกว่าวันละ 50 คน ในการให้บริการจะเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป”

ทันตแพทย์อับดุลกอเดร์ กล่าวถึงการตัดสินใจลงทุนสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า ในมิติทางธุรกิจเห็นได้ชัดว่า ปัตตานีมีความตื่นตัวและการขยายของธุรกิจในหลายด้านเป็นอย่างมาก ประชาชนมีความหลากหลายด้านอาชีพ มีกำลังที่มีความสามารถในการรักษาพยาบาล ทำให้เห็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจสถานพยาบาล ซึ่งยังไม่มีในพื้นที่นี้

“หากเราไม่ทำใครจะทำ ด้วยสถานการณ์ที่มีอยู่ทำให้ไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่จากกลุ่มทุนต่างๆ จึงตัดสินใจสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ ณ ทำเลติดถนน ใกล้สามแยก ซึ่งเป็นทำเลที่ดีมาก

ส่วนในด้านมิติทางสังคม ได้ช่วยแบ่งเบาจำนวนผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรัฐได้ส่วนหนึ่ง ทำให้ผู้ป่วยอื่นได้เข้าถึงการบริการของรัฐมากขึ้น ในการลงทุนร้อยล้านบาทนี้ เป็นการลงทุนด้านการก่อสร้าง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการเช่าที่ดินในระยะเวลา 15 ปี เพราะที่ดินราคาแพงมากเกือบร้อยล้าน คิดว่าเอาเงินตรงนั้นมาออกแบบอาคารให้เหมาะสม ใช้งานได้ทุกตารางนิ้วและจ้างงานดีกว่า เมื่อหมดสัญญา อาคารนี้ก็ยังคงอยู่ สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อโดยไม่ต้องทุบทิ้ง”

s__21028898ในการขยับขยาย เขาบอกว่ารอดูสัญญาณประมาณ 3-6 เดือน เมื่อได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องในพื้นที่ เชื่อว่าอีก 3-4 ปี จะไดเห็นสิโรรสปัตตานีในรูปแบบใหม่แน่นอน นอกจากนั้น โครงการจัดสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่จ.นราธิวาส กำลังอยู่ในแผนงานของสิโรรสเช่นกัน เนื่องจากนราธิวาสมีประชาชนจำนวนมาก มีสนามบินรองรับ เป็นเมืองชายแดน มีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ผลิตแพทย์และมีอาจารย์แพทย์ที่ต้องจูงใจให้ทำงานอยู่ในพื้นที่ คาดว่า ราวปี 2561 โครงการโรงพยาบาลราษฎร์นรา จ.นราธิวาส เกิดขึ้นแน่นอน

ด้าน แพทย์หญิงพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี กล่าวว่า เป็นความโชคดีของคนปัตตานี และคนที่มีประกันสุขภาพเพราะไม่ต้องไปถึงหาดใหญ่หรือยะลา ช่วยผ่อนคลายและลดความเสี่ยงในการเดินทาง แพทย์ที่ให้บริการมีคุณภาพเท่าเทียมโรงพยาบาลเอกชนอื่น

แพทย์หญิงพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ
แพทย์หญิงพรพิชญ์ พัฒนกุลเลิศ

“เรามีกุมารแพทย์ 1 คน อายุรแพทย์ 2 คน ศัลยแพทย์ ด้านกระดูกและข้อ 1 คน ประจำทุกวันในการให้บริการ ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยเด็ก ผู้ใหญ่ อุบัติเหตุ กระดูกและข้อ และแพทย์ด้านโรคหัวใจ รวมทั้งกำลังจะมีสูตินารีแพทย์มาประจำอีกด้วย คำสั่งแพทย์และการสั่งยาใช้ทางคอมพิวเตอร์อย่างมีระบบและเชื่อมั่นได้

ในความเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 ตียง แบ่งเป็นห้องพิเศษเด็ก 10 ห้อง ห้องพิเศษผู้ใหญ่ 14 ห้อง ห้องผู้ป่วยรวม 6 เตียง เพื่อไว้รอดูอาการและส่งต่อ มีแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินตลอดเวลา เคสอุบัติเหตุมีแพทย์ดูแลโดยตรง เราเน้นระบบการส่งต่อ มั่นใจและสบายใจได้ว่าเมื่อมาที่นี่แล้วห้องเต็ม หรือต้องส่งต่อ จะส่งไปยังสิโรรสยะลา หรือราษฎร์ยินดี ที่หาดใหญ่ “

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกล่าวว่า รพ.สิโรรสปัตตานีเน้นภาพลักษณ์ที่ดูดี สะอาดตา ความประทับใจ ของผู้มาใช้บริการ ที่รู้สึกอยากมาซ้ำ ต้องมี 5 ส. ตลอดเวลา บุคลากร ต้องมีบุคลิกดี ทั้งพุทธและมุสลิม รักงานบริการ ยิ้มด้วยหัวใจ มีเจตคติและพฤติกรรมที่ดี ให้การบริการเหมือนกับคนในครอบครัว อย่างเกินความคาดหมาย และมีผลิตภัณฑ์ที่ดี ด้วยยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถอธิบายให้ผู้มาใช้บริการได้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อมาใช้บริการแล้วอยากมาอีก เราอยากให้เป็น Family Hospital มาที่นี่แล้วครบวงจร จะสร้างฟิตเนสด้านหลังให้ได้มาใช้ออกกำลังและผ่อนคลายกัน รวมทั้งมีสนามเด็กเล่นด้านนอก ซึ่งสามารถมาใช้บริการได้แม้ไม่ใช่คนไข้ของโรงพยาบาล

“เราภูมิใจที่ได้สร้างงานให้บุคลากรในพื้นที่จำนวน 79 คน รวมทั้งมีแพทย์พาร์ทไทม์จากโรงพยาบาลรัฐมาร่วมงานหลังเลิกงานและวันหยุด เป็นกุศโลบายในการดึงให้แพทย์อยู่ในพื้นที่ แทนที่จะไปเปิดคลินิกเอง หรือเมื่อใช้ทุนหมดก็ไปอยู่พื้นที่อื่น และแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชนได้มาอยู่เวร มาช่วยกัน ราษฎร์กับรัฐเกื้อกูลกัน”

พ.ญ.พรพิชญ์ เน้นว่าการดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของคนไข้เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงเป็นอันดับแรก ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบระบบให้เสถียร เมื่อเปิดบริการจริงในเดือนธันวาคมจะได้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยทั้งระบบ

รพ.สิโรรสปัตตานี คืออีกหนึ่งสิ่งที่รับประกันว่า เศรษฐกิจชายแดนใต้ไม่ได้นิ่งงัน กำลังซื้อ กำลังจับจ่ายของผู้คนในพื้นที่นี้ยังมี และมีมากพอที่ทำให้มีการสร้างโรงพยาบาลรองรับ

เป็นเรื่องน่าสนใจ ว่าจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ด้านไหนตามมาในพื้นที่แห่งนี้…

s__21028893 s__21028894 s__21028895 s__21028896 s__21028897