หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ล้มเวทีค.2 โรงไฟฟ้าชีวมวลจะนะกรีน เลื่อนจัดเดือนหน้า

เวทีค.2 โรงไฟฟ้าชีวมวลจะนะกรีน ล้มไม่เป็นท่า นักเรียน ครู ชาวบ้านตั้งขบวนนับพันร่วมคัดค้าน เจรจาได้ข้อยุติ งดจัด เลื่อนไปจัดเดือนหน้า แกนนำคัดค้านขอให้มีความโปร่งใส ยืนยันในพื้นที่ต.คู ไม่มีคนเอาโครงการเกือยร้อยเปอร์เซ็นต์

จากการที่บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ขอใช้ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 (ค.1) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2559 ตามขั้นตอนการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนจะขึ้นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังผลิต 25 เมกะวัตต์ ซึ่งมีแผนจะลงทุนก่อสร้างในพื้นที่ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา มีกลุ่มคัดค้านมาแสดงพลังไม่สามารถดำเนินการจัดเวทีได้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา การจัดเวที ค.1 ครั้งแรกของบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าวก็ไม่ประสบผลสำเร็จเช่นกัน มีชาวบ้านในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางมลพิษ และด้านอื่นๆ ได้รวมตัวกันลุกขึ้นคัดค้าน พร้อมชี้ให้เห็นความไม่โปร่งใสในการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.1 จนไม่สามารถดำเนินการจัดเวทีได้ การจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่บริษัทจะนะกรีน ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร จำนวนกว่า 500 นาย ให้ไปทำหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. พร้อมจัดกลุ่มชาวบ้านฝ่ายสนับสนุนเข้าไปนอนรอในห้องประชุม และบริเวณที่ทำการเทศบาลไว้จำนวนหนึ่ง ส่วนที่เหลือให้เดินทางมาร่วมในช่วงเช้าตามปกติ

กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านและถูกกันไม่ให้เข้าร่วมเวทีได้เคลื่อนขบวนด้วยรถยนต์กว่า 30 คัน หลังเที่ยงคืนวันที่ 25 พ.ย. ชาวบ้านนับร้อยไปนั่งปิดล้อมบริเวณทางเข้าที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านนา จากนั้นช่วงเช้าวันที่ 26 พ.ย.มีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำ อ.จะนะ ที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว รวมทั้งครูและชาวบ้าน ได้จัดขบวนพาเหรดนำนักเรียนหลายร้อยชีวิต รวมทั้งครูและชาวบ้าน เดินขบวนพร้อมป้ายให้ความรู้ประชาชน ให้เห็นพิษภัยโรงไฟฟ้าชีวมวลไปสมทบฝ่ายคัดค้านโครงการที่เทศบาลตำบลบ้านนา

หากการคัดค้านครั้งนี้ ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆ เกิดขึ้น จากการที่เจ้าหน้าที่ผลักดันให้มีการส่งตัวแทนไปร่วมเจรจากันระหว่างกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านกับฝ่ายเจ้าของโครงการ ได้ข้อตกลงร่วมกันว่า จะไม่มีการดำเนินการเวที ค.1 ตามกระบวนการจัดทำ EIA โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจะนะกรีน ในครั้งนี้ ให้เลื่อนไปจัดใหม่ภายในเวลา 1 เดือนนับจากนี้ โดยต้องมีการจัดเวทีแบบเปิดให้ทุกฝ่ายเข้าถึงและเข้าร่วมได้ทั้งฝ่ายค้านและสนับสนุนอย่างเท่าเทียม

s__21028884

นายอนุพงศ์ ศรีสุวรรณ์ นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนจะนะชินูปถัมภ์ บอกด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า มาแสดงพลังร่วมกับเพื่อนๆ ครู และชาวบ้าน ว่าไม่ต้องการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ ต.คู สำคัญที่สุดคือ ใกล้กับโรงเรียน หากมีการสร้างต้องเกิดมลพิษด้านต่างๆ ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องแสดงพลังให้เห็นว่าขอสู้กันอย่างเต็มที่ ด้วยไม่ต้องการให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

“การจัดเวทีครั้งนี้เป็นการฉวยโอกาสมากเกินไป เอาแต่คนที่เห็นด้วยมาร่วมเวทีและมาอยู่ในเทศบาลตั้งแต่กลางคืนวันที่ 25 พ.ย. รวมทั้งการมาจัดเวทีนอกพื้นที่การก่อสร้างเป็นการบอกถึงความไม่ชอบมาพากล เมื่อการเจรจาเป็นที่ตกลงว่าไม่มีการจัดเวที พวกเราก็สลายตัวกันไปจากบริเวณหน้าเทศบาลตำบลบ้านนา และได้ขอให้บริษัทรับปากแล้วว่า ก่อนจัดเวทีครั้งต่อไปต้องไม่มีการหว่านเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คนในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนต่อการให้การสนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ หลังจากนี้จะห้ามไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเข้าในพื้นที่อย่างเด็ดขาด หากจะเข้าต้องไม่มีผลประโยชน์ และห้ามแทรกแซงในทุกองค์กรของรัฐ” แหล่งข่าวระดับแกนนำกล่าว

ด้าน นางจินตวดี พิทยเมธากุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจะทำ EIA ให้สำเร็จ คนในพื้นที่ต้องเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น หากไม่มีกรรมการก็จะให้ยกเลิกการจัดในครั้งนั้นๆ แล้วมาจัดใหม่อีกจนกว่ากรรมการจะพอใจ หากเป็นเช่นวันนี้อีกก็คงไม่จบ หากบางพื้นที่ทำ EIA กันถึง 3 ปีกว่าจะได้ผล ในการจัดครั้งต่อไปจะต้องให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส

ต้องติดตามดูว่า เวทีครั้งหน้าจะสำเร็จหรือล่ม…

 

s__21028886 s__21028885