หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

อัรดูฆอน ยืนยันในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ปาเลสไตน์ต้องได้รับเอกราช

ที่กรุงนิวยอร์ก ประธานาธิบดีของตุรกีเรเซป ตอยยิบ อัรดูฆอน ได้กล่าวในช่วงการแถลงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่ตึกสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เขาได้กล่าวว่าประชาคมโลกสมควรให้การสนับสนุนต่อชาวปาเลเสไตน์ในการสถาปนาประเทศราชของตนที่มีเสรีภาพและอิสรภาพ

“นี่ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศต่อปัญหาของปาเลสไตน์” อัรดูฆอน กล่าวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ตามที่ได้มีการรายงานออกมาก่อนหน้านี้

อัรดูฆอน ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ประชาชานชาวปาเลสไตน์จะก่อตั้งสถาปนารัฐปาเลสไตน์ที่มีความอิสระเสรีภาพเป็นของตนเอง โดยที่มีอัลกุดส์เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง ซึ่งต้องอยู่บนหลักการของการแก้ไขปัญหาของทั้งสองฝ่ายเช่นกัน

ในโอกาสนี้ประธานาธิบดีของตุรกีเรเซป ตอยยิบ อัรดูฆอน ยังได้เปิดเผยถึงข้อตกลงการประนีประนอมฉบับใหม่กับอิสราเอล “สิ่งนี้อาจทำให้ตุรกีจะกลายเป็นฝ่ายผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการสันติภาพระหว่างทั้งสองฝ่าย” เขากล่าว

“เราอาจจะลองฟื้นฟูความสัมพันธ์ครั้งใหม่เพื่อเป็นการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ และอาจสามารถตกผลึกในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในด้านเศรษฐกิจและในด้านมนุษยธรรม ให้กับพี่น้องของเราที่อยู่ในปาเลสไตน์” เขากล่าวเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามรัฐบาลอิสราเอลและรัฐบาลตุรกี ได้มีการหารือเห็นชอบในหลักการเพื่อการประนีประนอมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และถูกอนุมัติในหลักการโดย ประธานาธิบดีของตุรกีเรเซป ตอยยิบ อัรดูฆอน เมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เอง ทำให้กระบวนการฟื้นฟูเพื่อแลกเปลี่ยนคณะทำงานทางการทูตครั้งใหญ่ เพื่อเป็นฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งใหม่

นับแต่นั้นเป็นต้นมา ได้เริ่มมีขบวนรถบรรเทาสาธารณภัยเพื่อมนุษยธรรมจากตุรกี เริ่มมีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปใหม่นับร้อยคัน หลังจากที่ต้องประสบกับการสกัดกั้นจากทางอิสราเอลมาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เวชภัณฑ์ยารักษาโรค เชื้อเพลิง เครื่องปั่นไฟ แม้กระทั่งเก้าอี้ล้อและจักรยานเด็กๆ

สงครามซีเรีย

ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ประธานาธิบดีของตุรกีเรเซป ตอยยิบ อัรดูฆอน กล่าวในถ้อยแถลงของเขายังได้เรียกร้องไปยังประชาคมโลกต่างๆ ให้ช่วยกันหาแนวทางเพื่อยุติการนองเลือดที่กำลังเกิดขึ้นในซีเรีย

“จำเป็นที่จะต้องมีผู้สังเกตการณ์เฉพาะกิจที่ได้ดำเนินมานานกว่าหกปีในประเทศซีเรีย ที่ได้คราชีวิตของประชาชนจำนวนหลายแสนคน และที่ได้อพยพออกนอกประเทศหลายล้านคน ที่จำเป็นจะต้องมีการยุติความขัดแย้งและการกดขี่ทีกำลังเกิดขึ้นนี้” อัรดูฆอน กล่าว

อีกทั้งเขายังกล่าวด้วยว่า ทางสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังคงเอื้อยเฉื่อยต่อสถานการณ์ที่เกิดขี้น ในขณะที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ยังคงประสบกับความอดยากอย่างรุนแรง

ประธานาธิบดีของตุรกีเรเซป ตอยยิบ อัรดูฆอน ยังได้กล่าวถึงปัญหาคลื่นผู้อพยพชาวซีเรียอีกด้วย ซึ่งปุจจุบันนี้จำนวนของผู้อพยพที่ไหลเข้าสู่ประเทศตุรกีมีจำนวนถึงสามล้านคน และเขายังได้ตำหนิถึงความใส่ใจของประชาคมโลกว่ามีความล้มเหลวในการมองถึงคุณค่าทางศีลธรรมแห่งมนุษยธรรมจากส่วนลึกของหัวใจที่บริสุทธิ์

อีกทั้งประธานาธิบดีของตุรกีเรเซป ตอยยิบ อัรดูฆอน ยังได้เรียกร้องไปยังผู้นำประเทศในกลุ่มยุโรป เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผู้อพยพด้วยการขับไล่ออกนอกประเทศ เพราะเขากล่าวว่า “นี่ถือเป็นความพยายามที่ไม่มีผลใดๆ ในการแสวงหาสันติภาพภายใต้ลวดหนามที่คมวาวและกำแพงที่หนาทึบ”

“หากว่าเราไม่สามารถที่จะแสวงหาทางออกได้สำหรับเรื่องการศึกษา การหางาน การสร้างที่อยู่อาศัย ให้กับกลุ่มผู้อพยพชาวซีเรียโดยเร็ว เรามิอาจที่จะป้องปรามปัญหาการอพยพที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป และย่อมอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงสูงให้กับปัญหาสังคมและความมั่นคงได้ในอนาคต” เขากล่าว

ที่มา http://www.newsbisnis.com/2016/09/24/erdogan-di-pbb-serukan-palestina-harus-merdeka/