หน้าแรก รายงาน

WANDE PLAY ทุ่มกว่า 20 ล้านบริจาคสนามเด็กเล่นเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน

 


เด็กๆ ชายแดนใต้เฮ โรงงาน WANDE PLAY และตัวแทนจำหน่าย บริษัท INNO WORLD ร่วมบริจาคสนามเด็กเล่นแก่เด็กกำพร้าและชุมชนรวม 20 ชุด หวังสร้างสัมพันธ์และสมานฉันท์ระหว่างผู้คนในชุมชนและพื้นที่ปลอดภัยแก่เด็กๆ และทุกคน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สนามเด็กเล่น ชุมชนบ้านดอน ม.7 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้(ศชต.)เป็นประธานพิธีเปิดสนามเด็กเล่นและต้อนรับเดือนรอมฎอน พร้อมด้วย Mr. Kevin Lei ผู้จัดการโรงงาน WANDE PLAY ดร. พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาพิเศษและการปรับพฤติกรรมเด็ก นางอังคณา นีละไพจิตร ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ นางปาตีเมาะ สะดียามู ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง ศอ.บต. นายคาเดร์ โต๊ะเหม โต๊ะครูและเจ้าของปอเนาะบ้านดอน ตัวแทนบริษัท INNO WORLD นักเรียนและชาวบ้านในอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ร่วมงานประมาณ 700 คน

สนามเด็กเล่น โรงงาน WANDE PLAY และตัวแทนจำหน่าย บริษัท INNO WORLD ร่วมกันบริจาคให้กับเด็กกำพร้าทั้งหมดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา จำนวน 20 ชุด ได้มีพิธีส่งมอบโดย นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ร่วมเป็นผู้รับมอบและส่งมอบให้กับชุมชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา สำหรับอำเภอโคกโพธิ์ ได้รับบริจาคเครื่องเล่นทั้งหมด 4 ชุมชน ประกอบด้วย บ้านดอน บ้านใต้ บ้านเจะด้า และบ้านท่าเรือ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการเปิดสนามเด็กเล่น ทางศชต. ศอ.บต. จังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกโพธิ์ เทศบาลอำเภอโคกโพธิ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 ตำบล ชาวอำเภอโคกโพธิ์ กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ ร่วมกับ โรงงาน Wande Play และบริษัท INNO WORLD บิ๊กซีสาขาปัตตานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอนอีกด้วย

Mr. Louis Wu เจ้าของ โรงงาน Wandy Play กล่าวว่า Wandy Play เป็นโรงงานเกรด A ของ ประเทศจีนที่คิดค้นและพัฒนามาเกือบ 20 ปี จนเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการผลิตจากประเทศยุโรปและอเมริกา ยิ่งกว่านั้น Wandy Play คือแบบอย่างที่รัฐบาลจีนนำไปเป็นมาตรฐานหลักที่ใช้ควบคุมโรงงานที่ยังไม่ได้มาตรฐานในประเทศจีน

Wandy Play มีกระบวนการผลิตที่เน้นหุ่นยนต์ ส่งผลให้สามารถส่งสินค้าในราคาที่เป็นมาตรฐานของแต่ละประเทศได้ ทุกกระบวนการผลิตของ Wandy Play แม้จะเน้นการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานและคุณภาพด้วยหุ่นยนต์ หากในทุกขั้นตอนของงานตรวจสอบจะใช้กำลังคนเข้ามาตรวจสอบซ้ำ จากนั้นสินค้าทุกชิ้นจะต้องเข้าห้องทดสอบความปลอดภัยและความทนทานแข็งแกร่งของสินค้า นับเป็นกระบวนการที่หาไม่ได้จากโรงงานอื่น

“ประเทศเกาหลี คือคู่ค้ารายใหญ่ นำเข้าจากประเทศจีน โดยใช้วิธีนำเข้าโดยการแยกชิ้นส่วนจากโรงงานที่ไม่ได้รับมาตรฐานที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศจีนมากกว่า 300 โรงงานหรือเรียกกันอย่างติดปากว่า โรงงานห้องแถว ทำให้มีการจัดประชุมเพื่อกำหมดมาตรฐานของโรงงานภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลจีน”

ด้าน นางสาวซูวัย บะ มะเร๊ะปะแต ประธานกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ กล่าวว่า กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ เป็นตัวกลางและตัวแทนของ โรงงาน Wande Play และบริษัท INNO WORLD ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดหาพื้นที่สำหรับเครื่องเล่นที่ได้รับบริจาคจากโรงงาน Wande Play และบริษัท INNO WORLD โดยเน้นชุมชนห่างไกลและมี เด็กกำพร้าจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นจุดรวมของพี่น้องในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เจอปัญหาหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ระหว่างพี่น้องมุสลิมกับพี่น้องไทยพุทธ โดยใช้สนามเด็กเล่นของชุมชนเป็นจุดร่วมในการสร้างความเข้าใจ

Mr. Kevin Lei ผู้จัดการโรงงาน WANDE PLAY กล่าว เครื่องสนามเด็กเล่นเป็นจุดรวมและตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดี

“เราบริจาคมาจำนวน 20 ชุดในชายแดนใต้ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และเยียวยาโดยเครื่องสนามเด็กเล่น เด็กๆ จากรอบชุมชนแต่ละที่มาเล่นด้วยกัน มีวินัยในการเล่น ตั้งใจ ต่อแถวและช่วยเหลือกัน สร้างความสามัคคีที่เป็นรูปธรรมได้มากที่สุด สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่น่าชื่นใจ เชื่อมสมานฉันท์ในชุมชน ลดความหวาดระแวงต่อกัน รื้อฟื้นสัมพันธ์ด้วยวิธีการนี้ดีที่สุด

เราเริ่มต้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ และจะทำอย่างต่อเนื่อง ในการติดตั้งจะให้พื้นที่ดูและเลือกถึงความเหมาะสม”

ดร.พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ นักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษและการปรับพฤฒิกรรมเด็ก

“ได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ พัฒนาทักษะ ระบบสัมผัสของเด็กๆ ได้เชื่อมสัมพันธภาพในเด็กและพ่อแม่ เด็กๆ ชอบมาก ได้เปิดสมอง เปิดใจ มีการขอบคุณ การให้ เป็นใจที่เชื่อมใจจากกกิจกรรมนี้ เป็นการพัฒนาเด็กที่ดีที่สุด ทุกหน่วยงานทุกคนมาช่วยกันโดยไม่มีเงื่อนไขและความกดดัน”

ด้าน นายชาลี ชีวะสาธน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ กล่าวขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กๆ ได้มีพื้นที่เล่นและออกกำลังกายอย่างปลอดภัย และพบปะของพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งเ ป็นเรื่องที่ดีมากกับน้ำใจที่มีต่อพี่น้องในพื้นที่ชายแดนใต้

“เมื่อก่อนไม่รู้จะให้ลูกหลานไปเล่นที่ไหน เมื่อมีสนามเด็กเล่นตรงนี้ทำให้เด็กๆ ทั้งเด็กเล็กและเด็กโตได้มีที่เล่น ออกกำลังกาย พ่อแม่ ผู้ปกครองได้มาพบปะ พูดคุยรู้จักกันมากขึ้น เป็นเรื่องที่ดีมากๆ และอยากให้ชุมชนอื่นในชายแดนใต้ได้มีสนามแบบนี้เหมือนชุมชนของเรา” นางจงจิตร คงประจักษ์ ชาวบ้านชุมชนบ้านดอนบอกถึงความรู้สึกต่อสนามเด็กเล่นแห่งนี้

อิบรอฮีม อิตำ และ ดาวี ขะเด นักเรียนจากโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์บอกว่า ดีใจมากที่มีสนามเด็กเล่นแห่งนี้ มีของเล่นหลายอย่าง ได้ออกกำลังกายด้วย จะมาเล่นทุกวัน และอยากให้เพื่อนๆ ที่อื่นมีสนามเด็กเล่นเหมือนที่นี่

“บ้านของหนูอยู่แถวนี้ มาเล่นได้สบาย จะมาเล่นทุกวัน พาน้องพาพี่มาเล่นด้วย ดีใจมากที่มีสนามอย่างนี้ เราไม่ต้องเข้าไปเล่นในเมืองหรือที่อื่นแล้ว ได้เล่นที่ในชุมชนตัวเอง” เป็นคำบอกกล่าวของ นูรไอนี และ นูรไอนา แก้วกับเส็น สองพี่น้องจากโรงเรียนนาวาวิทย์ ใกล้กับสนามเด็กเล่น

น้ำเสียงและแววตาของเด็กน้อยบอกถึงความดีใจอย่างจริงจัง เป็นความสุขที่กระจายไปยังหลากหลายผู้คน มิแบ่งแยก เป็นพื้นที่กลางของชุมชนที่ปลอดภัย พร้อมยังสามารถสรรค์สร้างกิจกรรมอื่นได้อีก เป็นการกระจายโอกาสแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะของเด็กๆ ได้อีกทางหนึ่ง

หวังให้ชุมชนอื่นๆ ในชายแดนใต้ได้รับโอกาสเช่นนี้อย่างทั่วถึงกัน และเป็นความตั้งใจของผู้บริจาคที่จะร่วมงานกับภาครัฐในโอกาสต่อไปเช่นกัน