หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รั้งอันดับ 3 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รั้งอันดับ 3 ของประเทศ อันดับที่ 11 ของเอเชีย ตามการจัดอันดับโดย Round University Rankings
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก “Round University Rankings 2016” โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศ อันดับที่ 11 ของเอเชีย และนับเป็นอันดับที่ 618 ของโลก โดยมีอีก 7 มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับดังกล่าวด้วย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนี้พิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด 10%

rurrang2016-psu

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Round University Ranking