หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

PAW เรียกร้องรัฐบาลและมารา ปาตานีเดินหน้าพูดคุยสันติภาพ ย้ำ “สร้างพื้นที่ปลอดภัยสาธารณะ”

องค์กรภาคประชาสังคมทั้งพุทธและมุสลิมรวม 23 กลุ่ม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อสันติภาพแสดงการสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพภาคใต้ ณ ปัตตานี พร้อมออกแถลงการณ์ขอให้ทั้งรัฐบาลไทยและกลุ่มมารา ปัตตานี เดินหน้าพูดคุยกันต่อไปแม้จะมีอุปสรรค และให้บรรจุวาระ “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” เป็นวาระในการพูดคุย

ในวันนี้ (1 ก.ย. 59) ก่อนจะถึงการประชุมร่วมเพื่อพูดคุยสันติสุขหรือสันติภาพระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยและกลุ่มมารา ปาตานีที่กัวลาลัมเปอร์ ในวันที่ 2 ก.ย. คณะทำงานวาระผู้หญิงฯ รวมตัวกันที่ริมแม่น้ำปัตตานีบริเวณเชิงสะพานศักดิ์เสนีย์ แล้วเดินไปตามพื้นที่ในตัวเมืองโดยหยุดที่จุดสำคัญต่างๆ เช่นที่หน้าโรงเรียนและวัดตานีนารีสโมสร สี่แยกตลาดโต้รุ่ง ตลาดเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อรวมทั้งมัสยิดกลางปัตตานีเพื่ออ่านแถลงการณ์ที่มีข้อเรียกร้องต่อทั้งสองฝ่าย

14184492_1289112854466715_1745797284276892688_nลม้าย มานะการ โซรยา จามจุรี และ รอซิดะห์ ปูซู คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ร่วมอ่านแถลงการณ์ที่ระบุว่า

ขอ ให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าพูดคุยกันต่อไปแม้จะมีปัญหาและอุปสรรค เพราะกระบวนการพูดคุยเป็นความหวังของกลุ่มผู้หญิงและประชาชนที่ต้องการแก้ ปัญหาด้วยสันติวิธี พร้อมเรียกร้องให้บรรจุเรื่องของการสร้างพื้นที่สาธารณะให้ปลอดภัยเป็นหนึ่ง ในหัวข้อการพูดคุย เพราะถือว่าพื้นที่เหล่านี้ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบ จำเป็นต้องใช้ โดยแถลงการณ์ระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวนี้มาจากการที่คณะทำงานวาระผู้หญิงชาย แดนใต้ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทั้งกลุ่มผู้หญิงและประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากความรุนแรงรวมแล้วประมาณ 500 คนระหว่างเดือน ต.ค. 2558 – เม.ย. 2559

แถลงการณ์กล่าวต่อว่า พื้นที่สาธารณะที่มีทั้งตลาด ถนนหนทาง โรงเรียน ศาสนสถานทั้ง มัสยิด วัด และโบสถ์ ซึ่งประชาชนใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งต่อชีวิต อัตลักษณ์ และจิตวิญญาณของผู้หญิง ที่ครอบคลุมถึงผู้หญิงทุกวัย ทุกศาสนา ทุกภาษาและทุกชาติพันธุ์ในพื้นที่แห่งนี้ พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันทำให้พื้นที่ดังกล่าวปลอดภัย เพื่อให้ผู้หญิงและพลเรือน ได้มีโอกาสใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะได้อย่างปกติสุข โดยไม่ต้องเผชิญกับความหวาดกลัว ความหวาดระแวงและความสูญเสียอีกต่อไป เพราะสันติสุข/สันติภาพ จะมีความหมายอะไร ถ้าไร้ซึ่งประชาชน

14195231_1815377322016633_6055091957630908509_oอัสรา รัฐการัณย์ จากเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ กล่าวว่า “อยากให้ทุกฝ่ายตระหนักว่า ชีวิตของประชาชนท่ามกลางความขัดแย้งอยู่กันได้ด้วยการพูดคุย เรื่องความปอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมาก เยาวชนไม่ควรเติบโตมาท่ามกลางความรุนแรง เห็นรถถัง ทหารถือปืนอยู่ทุกสี่แยก มองเรื่องระเบิดเป็นเรื่องธรรมดา ถึงเวลามานานแล้วที่เรื่องเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้น ต้องคุยกันได้ด้วยสันติวิธี เยาวชนกำลังเติบโตและเฝ้ามองเราอยู่ แล้วจะฝากอนาคตไว้กับเยาวชนได้อย่างไรในเมื่อเรายังใช้ความรุนแรงต่อกัน การมาเดินในครั้งนี้คือจิตวิญญาณของคนในพื้นที่ อยากให้เรื่องราวนี้ขึ้นไปสู่โต๊ะเจรจา ได้ตระหนักและส่งสัญญาณไปยังคนข้างหลังว่า อย่าใช้ความรุนแรง ชีวิตทุกชีวิตมีค่า ฆ่าชีวิตหนึ่งเหมืนฆ่ามนุษยชาติทั้งโลก ให้ตระหนักมากๆ หากทุกคนกลับไปสู่ครรลองของศาสนา ใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา”

นักเรียนจากโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ปัตตานี ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้บอกว่า ไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิง ระเบิดและเหตุอื่นๆ ให้มีความปลอดภัยของชีวิตทุกคน เดินทางไปไหนมาไหนด้วยความสบายใจ ขอให้ผู้ใหญ่รับฟังเรื่องราวเหล่านี้และได้ช่วยกันทำให้ความหวังของเด็กๆ เป็นความจริงด้วย