หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

คณะสงฆ์ปัตตานี ไม่หนุนการกระทำของพระมหาอภิชาติ ปุฌณจนโท ชี้สร้างความแตกแยกในหมู่ชาวพุทธ-มุสลิม

พระมหาอภิชาติในคลิปตอบโต้มูลนิธิเพื่อสันติ

ศูนย์ข้อมูลมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้เผยแพร่แถลงการณ์ของคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี มีคำชี้แจงขอแสดงความเสียใจ ไม่สนับสนุน การกระทำของ พระมหาอภิชาติ ปุฌณจนโท กรณีเผยแพร่สื่อออนไลน์สร้างความแตกแยกในหมู่ชาวพุทธ-มุสลิม

โดยคณะกรรมการฝ่ายการปกครอง คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี มีคำชี้แจงกรณี พระมหาอภิชาต ปุฌณจนโท ตอบโต้กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติฯ ว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่การออกมาแถลงด้วยวาจาทางสื่อสารออนไลน์ของ พระมหาอภิชาติ ปุฌณจนโท ในการพูดถึงกรณีความขัดแย้งในเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยได้แสดงออกทางกายและทางวาจาอันประกอบไปด้วยลักษณะมีโทสะเป็นที่ตั้ง แสดงอาการเกรี้ยวกราด โกรธแค้น ชิงชัง คุกคาม ใช้วาจาหยาบคาย ข่มขู่ผู้ที่ตนถือเป็นฝ่ายตรงข้าม อันเป็นเหตุนำมาซึ่งความเข้าใจผิดในภิกษุภาวะตามความเป็นจริง และถือเป็นการบิดเบือนหลักคำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนา

ใจความสำคัญของคำชี้แจงระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่พระมหาอภิชาติ ออกคลิปในยูทูปตอบโต้การที่ถูกมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติส่งหนังสือร้องเรียนไปยังทางการขอให้ระงับยับยั้งการที่พระมหาอภิชาติออกมากล่าวสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงกับมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ โดยในคำร้องเรียนกล่าวว่า การกระทำเช่นนั้นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ และผลของหนังสือร้องเรียนฉบับนั้นทำให้สำนักงานพระพุทธศาสนามีหนังสือถึงวัดที่พระมหาอภิชาติจำพรรษาอยู่ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปนี้

ในคลิปตอบโต้มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ พระมหาอภิชาติตั้งคำถามว่า มูลนิธิอาจอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ พร้อมกันนั้นยืนยันคำพูดเดิมที่เคยกล่าวไว้เมื่อปีที่แล้วอันเป็นที่มาของการที่ถูกขอร้องจากเจ้าหน้าที่ให้ปิดเฟซบุ๊ก นั่นคือขอให้ชาวพุทธตอบโต้การทำร้ายพระภิกษุแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน คือหากมีการสังหารพระ ให้เผามัสยิด โดยบอกว่า ที่ผ่านมาแนวทางแก้ปัญหาแบบสันติของทางการไม่ได้ผลและชาวพุทธทนไม่ได้อีกต่อไป “พระสงฆ์ไทยจะเป็นคนนำหน้าพี่น้องชาวพุทธเล่นงานพวกคุณ และเขาจะเปิดทั่วประเทศเพราะเขาถูกกดดันมานานแล้ว เขายอมรับชะตากรรมมานานแล้ว” พระมหาอภิชาติกล่าวในตอนหนึ่ง พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นการกระทำของพระวีระธุของเมียนมาที่ปราบปรามโรฮิงญาว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ในไทย

โดยมีการประชุมเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารที่ระลึก 101 ปี พระอาจารย์ทิม วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง เพื่อหารือคลายความกังวลและความเข้าใจผิดของคนในพื้นที่ โดยมีพระสงค์ 9 รูป ประกอบด้วย พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอเมืองและอำเภอต่างๆในปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาของปัตตานีเข้าประชุมด้วย ได้ออกคำชี้แจงนี้เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน คำชี้แจงมีข้อสรุปดังนี้

1.ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการกระทำในครั้งนี้ (การแถลงด้วยวาจาทางสื่อสารออนไลน์) ของพระมหาอภิชาต ปุฌณจนโท

2.การกระทำครั้งนี้เป็นการบิดเบือนคำสอนในทางพระพุทธศาสนา

3.การกระทำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อันจะก่อเกิดความหวาดระแวงต่อกัน

4.การกระทำครั้งนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในภาวะของการเป็นพระภิกษุ-สามเณร ในพุทธศาสนาของประชาชนในพื้นที่อย่างมาก

5.ขอให้คณะสงฆ์ และประชาชนอย่าได้ให้การสนับสนุนการกระทำของพระมหาอภิชาต ปุฌณจนโท ในครั้งนี้

6.คณะกรรมการฝ่ายการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง และขอแสดงการไม่สนับสนุนไม่ยอมรับการกระทำของพระมหาอภิชาติ ปุฌณจนโท ในครั้งนี้

Image Image (1)