หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ทายาทปอเนาะญีฮาด แจ้งยอดบริจาคกินข้าวยำสมทบทุน ปักเสาเอกสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าด่านและบ้านพักครอบครัวแวมะนอ

ประชาชนร่วมกันละหมาดฮายัต โดยมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำการละหมาด เพื่อขอพรให้ อัลลอฮประทานความบารากัตในการปักเสาเอก สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าด่านและบ้านพักของครอบครัวแวมะนอ

ยอดเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวปอเนาะญีฮาดและสร้างชุมชนท่าด่านเพื่อเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้ทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบัน จำนวน 4,075,522 บาท ปักเสาเอก สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าด่าน และบ้านพักให้ครอบครัวแวมะนอ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่มัสยิดบ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี นายบัลยาน แวมะนอ ลูกชายนายอัลดุลเลาะ แวมะนอ ทายาท ปอเนาะญีฮาดวิทยา ได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่า ยอดเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวปอเนาะญีฮาดและสร้างชุมชนท่าด่านเพื่อเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้รับเงินบริจาค ทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบัน จำนวน 4,075,522 บาท

นายบัลยาน กล่าวต่อว่า จากการประชุม ระหว่าง ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวปอเนาะญีฮาด ชมรมศิษย์เก่า และเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส.) ในที่ประชุมมีมติให้ เยียวยาครอบครัวปอเนาะญีฮาด จากที่ดินจำนวน 14 ไร่ที่ถูกยึด เป็นเงิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ ลูกๆ จำนวน 5 คนได้มอบให้ นางติฮาวอ ทั้งหมด และให้มีการแบ่งให้ครอบครัวแวมะนอ จำนวน 400,000 แทนบ้านที่ถูกยึดไปด้วย

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีมติ เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินจำนวน 700,000 บาท และเพื่อเตรียมสร้างอาคาร 300,000 บาท ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งเพื่อต่อเติมมัสยิดตามมติของศูนย์ประสานช่วยเหลือครอบครัวปอเนาะญีฮาดจำนวน 600,000 บาท อีกด้วย นายบัลยาน ระบุ

นายบัลยาน ได้ให้ข้อมูลอีกว่า ในการจัดงานสมทบทุนในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 975,000 บาท และปัจจุบัน มีจำนวนเงินคงเหลือ 100,522 บาท

ประชาชนร่วมกันละหมาดฮายัต โดยมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำการละหมาด เพื่อขอพรให้ อัลลอฮประทานความบารากัตในการปักเสาเอก สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าด่านและบ้านพักของครอบครัวแวมะนอ
ประชาชนร่วมกันละหมาดฮายัต โดยมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำการละหมาด เพื่อขอพรให้ อัลลอฮประทานความบารากัตในการปักเสาเอก สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าด่านและบ้านพักของครอบครัวแวมะนอ

ขณะที่ในวันนี้ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.10 นาที ประชาชนจำนวนกว่า 100 คน ได้ร่วมกันละหมาดฮายัต โดยมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำการละหมาด บนพื้นที่ วากัฟที่ใหม่ จำนวน 10 ไร่เพื่อขอพรให้ อัลลอฮประทานความบารากัตในการปักเสาเอก สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่าด่านและบ้านพักของครอบครัวแวมะนอ

นาย แวดือราแม มะมิงจิ กล่าวว่า สำหรับการละหมาดฮายัตเพื่อความเป็นสิริมงคง ในอิสลามจะถือปฎิบัติก่อนที่จะดำเนินการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะมีการร่วมตัวละหมาดฮายัต