หน้าแรก รายงาน

ผลกระทบของโรงไฟฟ้าในฉนวนกาซาที่ถูกปิดตัวลงในเดือนที่ผ่านมา

ตอนนี้ฉนวนกาซาได้รับความทุกข์ทรมานจากวิกฤตที่แตกต่างกันและดูเหมือนว่าความทุกข์ทรมานได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชากรในฉนวนกาซา โรงไฟฟ้าถูกบังคับให้ต้องปิดตัวลงในเดือนที่ผ่านมา เป็นผลจากการขาดน้ำมันเชื้อเพลิง หน่วยงานท้องถิ่นที่พวกเขาได้รับการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากฝั่งอียิปต์ผ่านอุโมงค์และส่วนใหญ่ของอุโมงค์จะถูกทำลาย เจ้าหน้าที่อียิปต์ได้ทำลายอุโมงค์ที่เป็นเส้นชีวิตสำหรับประชากรในฉนวนกาซา

การมีชีวิตที่ยากลำบาก สภาวะที่แต่ละครัวเรือนได้รับกระแสไฟฟ้าเพียงห้าชั่วโมงของในแต่ละวัน เป็นผลกระทบในทางลบทุกด้านของชีวิต สถานีสูบน้ำหยุดทำงาน ระบบบำบัดน้ำเสียหยุดชะงัก นำไปสู่การเกิดน้ำท่วมในบางกรณี บ่อน้ำไม่ได้ดำเนินการ และผู้คนที่ต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้าอิสราเอลซึ่งเป็นราคาที่แพงมาก ทุกคนไม่สามารถจะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งที่หยุดชะงักในหลายส่วนของฉนวนกาซา ต้องรอเป็นเวลานานที่จะได้รับการขนส่งจากสถานที่สถานที่อื่น

สถานีสูบน้ำหยุดทำงาน บางครั้งพวกเขาต้องรอวันหรือสองวัน ที่จะได้รับถ่ายโอนน้ำมายังบ้านของพวกเขา

ปัญหาหลักที่สำคัญ คือ การปิดจุดผ่านแดนราฟาซึ่งเป็นประตูเดียวที่ฉนวนกาซาจะติดต่อกับโลกภายนอก ข้อ จำกัด ในการนำเข้าและส่งออกและการปิดล้อมทางทะเลที่ได้กำหนดไว้ในแนวชายฝั่งเมืองกาซา ทำให้ ฉนวนกาซาซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเล แต่…ถูกบังคับให้นำเข้าปลาแช่แข็งเข้าประเทศ มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า….

และดูเหมือนว่าข่าวคราวความทุกข์เข็ญของฉนวนกาซา ไม่ได้ปรากฏอยู่ในหัวข้อข่าวใดๆ ของสื่อหลักๆในโลกเลย ท่านเคยสงสัยบ้างไหม ??? ทำไม ?? ปาเลสไตน์จึงเป็นดินแดนที่โลกลืม…..

ชมคลิปวิดิโอ แล้วท่านจะเห็นความจริงของกาซ่าวันนี้