หน้าแรก รายงาน

เปิด “พื้นที่ (กลาง) ตลาด” ปัตตานี เพื่อพื้นที่ปลอดภัย 28 เมษานี้

เปิดพื้นที่ปลอดภัยกลางตลาดเทศวิวัฒน์ 1 กลางเมืองปัตตานี 28 เมษายน พร้อมแถลงการณ์จากคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ส่งเสียงต่อสาธารณะถึงการพูดคุยสันติภาพว่า “เรา” ต้องการ “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย”

คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนเริ่มขับเคลื่อนมาตั้งแต่มีนาคม 2558 เพื่อนพ้องน้องพี่ผู้หญิงขับเคลื่อนงานทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำริถึงพลังของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพ รวมตัวกันจัดตั้ง “คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558มีการเปิดตัว “คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้”ประกอบด้วยสมาชิก 23 องค์กรโดยออกแถลงการณ์และสัญจรรณรงค์สาธารณะตามจุดสำคัญคือ โรงพยาบาล วัดและมัสยิดเพื่อเรียกร้องให้คู้ขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรง “ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”

กลางปีถึงปลายปี 58 คณะทำงานวาระฯ จัดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้หญิง ราว 100 คน เพื่อส่งเสียงเรียกร้อง การสร้างพื้นที่ปลอดภัย ผู้หญิงระบุว่า พื้นที่ปลอดภัยคือพื้นที่สำคัญที่มีความหมายและคุณค่าต่อผู้หญิงและคนที่เธอรัก คือพื้นที่สาธารณะ อันได้แก่ ตลาด โรงเรียน วัดหรือมัสยิด ถนนหนทาง

IMG_7424 (1)25 พฤศจิกายน 58 คณะทำงานวาระฯ จัดรณรงค์สาธารณะเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสากล ด้วยเดินระยะทาง5 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลนครยะลาและอ่านแถลงการณ์เรียกร้อง “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” มีมวลชนผู้หญิงเข้าร่วมกว่า 500 คน

ธันวาคม 2558 -เมษายน 2559 คณะทำงานวาระฯ จัดรับฟังผู้หญิงทั้งสามจชต. อีกราว 200 คน ผู้หญิงต่างยืนยันว่า เธอต้องการพื้นที่สาธารณะปลอดภัย ทั้ง ตลาด โรงเรียน วัด มัสยิด และถนน รวมทั้งโรงพยาบาล

28 เมษายน 2559 เสียงของตัวแทนผู้หญิงกว่า 300 คน จะเปล่ง พร้อมเพรียงกัน เรียกร้องต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่าย A และ ฝ่าย B ว่า “เรา” ต้องการ “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย”

IMG_7423ลม้าย มานะการหนึ่งในคณะทำงานวาระฯ กล่าวถึงผู้หญิงอาสาในกระบวนสันติภาพ นามว่าคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ นี้ว่า เพื่อต้องการแสดงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานสร้างสันติภาพในพื้นที่

“เราได้ตระหนักว่า ตลอดเวลาการทำงานที่ต่างคนต่างทำ มันสอนเราว่า พลังเรายังมีไม่พอ เราจึงรวมตัวกันจากคนที่มีความรัก ความผูกพันกันมาค่อนข้างยาวนาน 23 องค์กร ทำกิจกรรมรับฟังความเห็นจากพี่น้องผู้หญิง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 200 ชีวิต เรื่อง “การสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยมือสตรีสู่สันติภาพ” ตั้งแต่ปลายปี 2558 ถึงต้นปี 2559ผลของการรับฟัง ข้อเสนอแนะทั้งหมด จะถูกนำเสนอในเวทีสาธารณะ “พื้นที่ (กลาง) ตลาด ” ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี จึงเรียนเชิญท่านทั้งหญิงและชายที่รักสันติภาพและเอาธุระกับส่วนรวมมาร่วมงานนี้ด้วยความเคารพ และเชื่อมั่นใจแนวทางสันติวิธี”

ลม้ายกล่าวทิ้งท้ายว่า “การสร้างสันติภาพ ต้องทำให้สังคมสันติสุข สังคมสันติสุข ต้องเป็นสังคมที่คนได้มีโอกาสทักทาย สัมพันธ์กัน จึงต้องมีพื้นที่กลาง ความปลอดภัยของทุกคนในพื้นที่กลางจึงเป็นพื้นฐานสำคัญ ให้คนได้แสดงปฏิสัมพันธ์กัน ตลาดเป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้ประโยชน์ มีทุกเพศ วัยฐานะ สถานภาพ ในนั้นผู้ใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ “ผู้หญิง” เราจึงต้องการให้ตลาดเป็นพื้นที่กลางที่ปลอดภัย และถือเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดสันติสุขร่วมกัน”

28 เมษายน 2559 ณ ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. เชิญร่วมกิจกรรม “พื้นที่ (กลาง) ตลาด ” เพื่อ พื้นที่ปลอดภัย ร่วมกัน