หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

พูโลอ้าง ดร.อารีฟ มุคตาร์ หัวหน้าต่างประเทศพูโล เข้าร่วมประชุม กับ OIC

การประชุมสุดยอดประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือโอไอซี ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกีเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา เป็นที่น่าสนใจของผู้คนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่ก็หลายฝ่ายมองว่าการประชุมที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ดีให้กับประเทศไทย

สำหรับรายละเอียดในที่ประชุมซึ่งเผยแพร่เป็นแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีการระบุถึงกลุ่ม “มารา ปาตานี” ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ 6 กลุ่มที่กำลังร่วมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลไทย จึงไม่ถือเป็นการยกสถานะของกลุ่มมารา ปาตานี ตามที่ฝ่ายไทยกังวลแต่อย่างใด

รูป1

ทั้งนี้ในเว็บไซต์พูโลอินโฟดอทเน็ต (puloinfo.net) ซึ่งเป็นเว็บไวต์ของกลุ่มพูโล ภายใต้การนำของ นายกัสตูรี มะห์โกตา ได้นำเสนอรายงานเป็นภาษามลายูกล่าวอ้างว่า ดร.อารีฟ มุคตาร์ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของกลุ่มพูโล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมโอไอซี ครั้งที่ 13 ที่นครอิสตันบูล ในครั้งนี้ ด้วย

ในข่าวที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าวนั้น มีการเขียนว่า ดร.อารีฟ ได้เสนอรายงานพิเศษจากกลุ่มพูโลต่อที่ประชุม เพื่ออธิบายถึงพัฒนาการเกี่ยวกับการต่อสู้ของประชาชนมลายูปาตานี และพัฒนาการของกระบวนการแก้ไขปัญหาปาตานี ระหว่างกลุ่มเคลื่อนไหวปาตานี ภายใต้ชื่อกลุ่ม “มารา ปาตานี” กับรัฐบาลไทย โดยมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก พร้อมแสดงความหวังว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างเกี่ยวกับการต่อสู้ของประชาชนปาตานีเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ทั้งนี้สำหรับเว็บไซต์พูโลอินโฟดอทเน็ต ขณะนี้ถูกปิดกั้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที จึงไม่สามารถเปิดรับชมได้ในประเทศไทยอย่างเปิดเผยได้