หน้าแรก รายงาน

‘ปอเนาะ’ สถาบันทางสังคมที่ยังคงอยู่ในสังคมปาตานี

แฟ้มภาพ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือ ‘ปอเนาะ’ ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี ยังคงดำเนินการเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลามมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการที่ผลิตปวงปราชญ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เจ้าของโรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่งในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ต่วนฆูรู อับดุลการีม ฮัซบุลลอฮฺ กล่าวว่า “สถาบันปอเนาะเปรียบเสมือนสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมปาตานี ที่ได้ทำหน้าที่สำหรับการไขว่คว้าความรู้ทางศาสนาไม่ต่ำกว่า 80 ปีมาแล้ว”

“สถาบันการเรียนรู้ทางศาสนาในจังหวัดปัตตานี ได้เปิดสอนศิษยานุศิษย์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 ปี ที่ได้เรียนหนังสือของบรรดาอูลามาอฺจากมักกะฮ์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ‘ปอเนาะดาลอ’” เขาเปิดเผยกับทีมข่าวเมื่อไม่นานมานี้

ต่วนฆูรูอับดุลการิมกล่าวว่า ปอเนาะดาลอแห่งนี้ ได้ผลิตนักปราชญ์ชื่อดังที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมมลายูอิสลามปาตานีมาแล้วหลายท่านด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือ ต่วนฆูรูอับดุลอาซิซ ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าของสถาบันปอเนาะปาดังปูซู ในปัตตานี ซึ่งเป็นสถาบันที่ที่มีนักเรียนประมาณ 500 คน

ท่านกล่าวอีกว่า ปอเนาะดาลอ ตั้งขึ้นเมื่อปี 1933 โดยต่วนฆูรู อัลดุลเราะห์มาน มูฮัมหมัดอิรชาด ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอูลามาอฺจากปัตตานีที่เมืองมักกะฮ์ เชคดาวูด วันมุสตาฟา และ เชค วันอิสมาแอล วันอับดุลกอดีร

นอกจากนี้ท่านยังกล่าวอีกว่า คนปัตตานีหลายคนที่ศึกษาศาสนาที่นครมักกะห์อย่างแตกชาน จนสามารถเปิดสถาบันปอเนาะในบ้านเกิดได้ จนถูกขนานนามว่าเป็น ‘ระเบียงมักกะห์’

“ขณะเดียวกันเป็นการดึงดูดชาวมุสลิมจากต่างถิ่นให้เข้ามาศึกษาแสวงหาความรู้ทางศาสนาในประเทศไทย(ปาตานี) ไม่ว่าจะเป็นคนมาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา” ท่านกล่าว

นักเรียนจากปอเนาะดาลอท่านหนึ่ง ชุกรี อับดุลมายิด อายุ 21 ปี มาจากกัมพูชากล่าวว่า นักเรียนจำนวนมากที่มาจากกัมพูชาที่ได้จบที่นี่ที่เป็นครูสอนศาสนา

“ฉันรู้สึกขอบคุณ(ชูโกร)มาก ที่ได้มีโอกาสศึกษาความรู้ศาสนากับโต๊ะครูที่อาลิมและอูลามาอฺที่มีชื่อเสียงในจังหวัดปัตตานี และที่นี่สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ความรู้ทางศาสนาอย่างเดียวและประสบการณ์ใหม่ๆ เท่านั้น แต่ได้เรียนรู้ภาษามลายูและภาษาไทยอีกด้วย” เขากล่าวกับเบอร์นามา

ในบรรดาวิชาสอนที่เปิดสอนก็คือ อัลกุรอาน การอรรถาธิบาย ฮาดิษ เตาฮีด ฟิกฮ์ ตะเซาวุฟ ไวยกรณ์อาหรับ ตัจวิด อูศูลตัฟซีร อูศูลฮาดิษ อูศูลฟิกฮ์ ฟารออีด และ บาลาฆอฮ์

นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2004 ทางราชการได้แจ้งให้ทุกสถาบันปอเนาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ต้องขึ้นทะเบียนภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ง่ายในการให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนในทุกๆ ปี
ปลายเดือนนี้ ต่วนฆูรู อับดุลการีม ฮัซบุลลอฮฺ และพร้อมด้วยกับอูลามาอฺท่านอื่นๆ อีกห้าท่าน จะเดินทางไปบรรยายตาม มัสยิดต่างๆ แถวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งจะมีขึ้นประมาณสิ้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

ในการนี้ท่านอาจใช้โอกาสในการเรี่ยไรรับบริจาคเงินสำหรับการก่อสร้างอาคารสภาอูลามาอฺฟาฏอนีย์ ที่ท่านเองเป็นประธาน

 

แปลจาก http://ms.abna24.com/service/asia/archive/2016/02/16/735176/story.html