หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

“อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์” ชี้กรณี “ปอเนาะญีฮาด” แพ้คดีในทางกฎหมายแต่ชนะในทางการเมือง แพ้รบแต่ชนะสงคราม

ขอบคุณรูปภาพ จากเฟสบุ๊ค นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ นักการเมืองชื่อดังจชต.ชี้ กรณีปอเนาะญีฮาด แพ้คดีในทางกฎหมาย แต่ชนะในทางการเมือง ปอเนาะญีฮาดแพ้รบ แต่ชนะสงคราม

นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ นักการเมืองชื่อดังในพื้นที่จชต. อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสหลายสมัย ได้เขียนความคิดเห็นต่อกรณีปอเนาะญีฮาด ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากมีวลีเด็ดที่ระบุว่า ปอเนาะญีฮาดแพ้คดีในทางกฎหมาย แต่ชนะในทางการเมือง ปอเนาะญีฮาดแพ้รบ แต่ชนะสงคราม โดยได้เขียนสเตตัสในเฟสบุ๊คส่วนตัว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 59 ที่ผ่านมา ว่า

ผมได้ไปเยี่ยมพบปะนายบัลยาน แวมะนอ ที่มัสยิดท่าด่าน เพื่อขอทราบเหตุผลที่เขาไม่ติดใจอุทธรณ์คดีปอเนาะญีฮาด ก็เข้าใจในความรู้สึกของเขาได้ดี แต่ผมยังมีความเห็นว่า การยื่นอุทธรณ์จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาของปอเนาะญีฮาด แต่ผมก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขา

การที่ฝ่ายบ้านเมืองร้องขอให้ศาลสั่งริบที่ดินปอเนาะญิฮาดเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาก เพราะเมื่อศาลสั่งริบที่ดินปอเนาะญีฮาดตกเป็นของรัฐแล้ว รัฐมีแต่เสีย ไม่มีได้ แม้คณะกรรมการอิสลาม 5 จชต. จะแถลงให้สังคมเข้าใจว่าที่ดินปอเนาะญิฮาดกลับไปเป็นที่ดินวากัฟดั่งเดิมตามเจตนารมณ์ของอดีตเจ้าของปอเนาะญีฮาด(อัลมารฮุมบาบอเฮง)แล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถทำให้ลูกศิษย์ลูกหาของปอเนาะญีฮาดและประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีๆกับฝ่ายบ้านเมืองและคล้อยตามคณะกรรมการอิสลาม จชต. ไปด้วยได้ เพราะเมื่อศาลสั่งริบแล้วที่ดินตกเป็นของรัฐ ไม่ใช่เป็นที่วากัฟตามนัยของอิสลาม และเมื่อรัฐยึดหรือริบทรัพย์สินของคนมุสลิมคนใดหรือของวากัฟแล้ว ทรัพย์สินนั้นๆจะไม่มีมุสลิมคนใดเข้าไปอาศัยประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆอีกเลย เพราะเป็นทรัพย์สินที่คนมุสลิมส่วนใหญ่เห็นว่าเจ้าของเดิมถูกอธรรมไม่ฮาลาล

เรื่องจะเคลื่อนประเด็นปอเนาะญีฮาดต่อไปอย่างไร ผมเห็นด้วยที่ชาวบ้านจะหาทุนเพื่อทำการเปิดปอเนาะและให้มีสถานที่อยู่อาศัยของครอบครัวแวมะนอต่อไป และเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมุสลิมทั่วไปจากทุกสารทิศอย่างล้นหลาม

ที่ดินปอเนาะญิฮาดที่ตกเป็นของรัฐนั้นก็ปล่อยให้เป็นอนุสรณ์สถานจะได้เป็นข้อเตือนใจเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐบาลใดๆในอนาคตเก็บไว้เป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหา จชต. ให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้นคดีปอเนาะญีฮาด รัฐมีแต่เสียกับเสีย ปอเนาะญีฮาดแพ้คดีในทางกฎหมาย แต่ชนะในทางการเมือง ปอเนาะญีฮาดแพ้รบ แต่ชนะสงคราม

areeepn

ส่วนความคืบหน้ากรณีปอเนาะญีฮาดนั้น ชาวบ้าน ศิษย์เก่าและภาคประชาสังคม จัดงานเลี้ยงน้ำชาสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวปอเนาะญีฮาดวิทยา ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลกลางประจำหมู่บ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยในการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อที่ดินวากาฟ จำนวน 10 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาชุมชน สร้างที่อยู่อาศัยอย่างสมถะให้กับครอบครัวปอเนาะญีฮาดวิทยาในบริเวณที่ดิน วากัฟดังกล่าวนั้นด้วย และ เพื่อสร้างต่อเติมมัสยิดบ้านท่าด่าน (กือแด) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเป็นการยกระดับมัสยิดให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับ ศูนย์กลางการศึกษาชุมชนอีกด้วย

นอกจากนี้ในส่วนบรรยากาศ บริเวณศูนย์ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวปอเนาะญีฮาดวิทยา
ก็ยังคงมีประชาชน ทั่วสารทิศมาเยี่ยมเยียนเพื่อถามไถ่ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแวมะนอและโรงเรียนปอเนาะญีฮาดวิทยาอย่างต่อเนื่อง