หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

LEMPAR เปิดศูนย์ชุมชนสันติธรรม Kampung Damai แห่งแรกที่นราธิวาส

รองผวจ.นราธิวาส พร้อม LEMPAR เปิดศูนย์ชุมชนสันติธรรม(Kampung Damai) นำร่องแห่งแรกที่นราธิวาส เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้วิชาการสันติภาพชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ปกป้องสิทธิชุมชน รณรงค์ให้ใช้สันติวิธี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดศูนย์ชุมชนสันติธรรม (Kampung Damai) ณ มัสยิดบ้านปะลุกาแปเราะ ม.3 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมี นายตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้อำนวยการสำนักปาตานีเพื่อสันติภาพและการพัฒนา(LEMPAR) และผู้จัดการโครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ชุมชนสันติธรรม (Kampung Damai) ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ข้าราชการ หน่วยงานด้านความมั่นคงและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

รองผวจ.นราธิวาสกล่าวว่า การมีศูนย์การเรียนรู้การสันติภาพในชุมชนเป็นตัวอย่างและแนวทางที่ดีและถูกต้อง เป็นการร่วมกันบริหารจัดการของโครงสร้างผุ้นำชุมชนครอบคลุมทุกสถาบันคือ มัสยิด กำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. ตาดีกา กลุ่มสตรีและเยาวชน ผู้นำมาเรียนรู้ร่วมกันกับชาวบ้าน ทำให้คนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เมื่อชุมชนมีความสามัคคีจะเกิดเอกภาพทางความคิด และมีศักยภาพในการผ่านพ้นทุกเรื่องไปได้ เป็นต้นทุนทางความรู้ทำให้มีทิศทางของการพัฒนาชุมชนที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจน

“สิ่งที่สำคัญคือต้องทำให้คนในชุมชนเกิดความรักและสามัคคี โดยเริ่มจากครอบครัว ต้องร่วมกันคิดว่าจะลดความหวาดระแวงและจะร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างไร สำคัญที่สุดคือต้องให้ทุกคนได้หันหน้าเข้ามาพูดคุยกัน สร้างความเข้าใจแก่กันและกัน”

“วิธีที่ดีที่สุดคือการหันหน้ามาพูดคุยกัน ตั้งสติ เมื่อพลาดแล้วก็ควรแก้ไขและมาเริ่มต้นกันใหม่ มาทำความเข้าใจกัน ทุกอย่างไม่สายเกินแก้ เมื่อเข้าใจกันแล้วก็จะไม่มีปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้น ทุกอย่างอยู่ที่เราทุกคนช่วยกัน” นายสุรพรกล่าว

ด้านนายไอมาน บูเถาะ ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์ชุมชนสันติธรรม (Kampung Damai) ประจำตำบลปะลุกาสาเมาะ กล่าวว่า การเปิดศูนย์นี้เพื่อให้สาธารณะชนได้รับรู้ว่าตำบลปะลุกาสาเมาะมีศูนย์การเรียนรู้วิชาการสันติภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ด้วยการสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรภาครัฐ

“วัตถุประสงค์ของศูนย์ชุมชนสันติธรรมคือเพื่อให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพตนเองในการพัฒนาชุมชนด้วยความรู้ สร้างเครือข่ายชุมชนปกป้องสิทธิชุมชนโดยชุมชนเอง สร้างพื้นที่กลางในชุมชนด้วยชุดความรู้ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนเป็นหลัก และเพื่อรณรงค์ให้ชุมชนใช้หลักแนวทางสันติวิธี”

ด้านนายตูแวตานียา ได้อธิบายคู่มือหลักสูตร Kampung Damai ให้รองผวจ.นราธิวาสได้รับทราบถึงกระบวนการจัดทำหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรในวิชาสันติภาพและการเมือง วิชาสิทธิ กฏหมายและการเยียวยา วิชาการจัดการองค์กรและการบริหารเครือข่ายชุมชนพลเมือง และวิชาการสื่อสารและการรณรงค์สาธารณะ

การเปิดตัวศูนย์ชุมชนสันติธรรม (Kampung Damai) ในครั้งนี้ถือเป็นพื้นที่นำร่อง โดยจะมีการเปิดศูนย์ฯ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้คือ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา / ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และ ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

FullSizeRender (4) FullSizeRender (2) FullSizeRender (1) 12421291_1145242825495422_1448221249_n