หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ครูจชต.กว่า 700 คน ร่วมรำลึกคุรุวีรชนผู้สูญเสีย พิการ และบาดเจ็บ จากสถานการณ์ความไม่สงบ

ครูชายแดนใต้กว่า 700 คน ร่วมรำลึกคุรุวีรชนผู้สูญเสีย พิการ และบาดเจ็บ จากสถานการณ์ความไม่สงบ เลขาสกสค.รับปากช่วยเหลือสวัสดิการสวัสดิภาพครูชายแดนใต้และเร่งติดตามเงินเยียวยาที่ยังคงเหลือของผู้วายชนม์

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ณ รร.เซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ 11ภายใต้ชื่องาน “สมาพันธ์ครู เคียงคู เชิดชู ครูชายแดนใต้” เพื่อรำลึกถึงครู 182 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อแสดงเห็นถึงความรัก ความผูกพันของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านวิกฤติ ผ่านสถานการณ์ความรุนแรงมาด้วยกัน ทำให้เห็นว่า ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงรักคงผูกพัน และยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะ ปฏิบัติงาน หน้าที่ สมฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประเทศชาติต่อไป
นับจากปี 2547 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบาดเจ็บจำนวน 161 ราย เสียชีวิตจำนวน 182 ราย นักเรียนบาดเจ็บจำนวน 20 ราย เสียชีวิตจำนวน 56 ราย เป็นความสูญเสียทางการศึกษาที่มากกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศและมิควรเกิดขึ้น

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุธ และอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครูผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ มีกิจกรรมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ การแสดงละครสะท้อนถึงความรักความผูกพันของครูในพื้นที่ การอ่านบทกวี การแสดงนิทรรศการเพื่อยกย่องครูที่วายชน ม์ ร่วมวางดอกไม้ เพื่อไว้อาลัยกับครูผู้วายชนม์ เพื่อยกย่องถึงความดีงาม ความเสียสละ ความตั้งใจที่ได้ทำงานเพื่อการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้านนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า การช่วยเหลือครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือเยียวยา และสิทธิต่าง ๆ ที่ควรได้รับ ตนจะรีบกลับไปนำเรียนถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า ในขณะนี้ขาดการเชื่อโยมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง

“ที่จริงในหลักการ รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้เสียชีวิตหรือผู้ทุกพลภาพจากเหตุอื่นเพื่อความเชื่อมโยงและระเบียบวิธีการจ่ายตามระเบียบการใช้งบประมาณอาจจะยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน จะรีบกลับไปดำเนินการทันที และประสานไปยังสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพื่อที่จะหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เร็วที่สุด เชื่อว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้กับครูที่ได้รับผลกระทบได้ครบทุกราย นอกจากนี้ ทางสกสค. จะตั้งโครงการร่วมกับกระทรวงแรงงาน ที่จะจัดหางาน หาอาชีพ มั่นคงยั่งยืน เพื่อสร้างรายได้ให้กับทายาทและครอบครัวของครูที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงครอบครัวของครูทุกคนเพื่อให้มีรายได้แบบอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีกว่าการช่วยเหลือเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวของครู ได้มีอาชีพที่ยั่งยืน และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไป”

บางเสียงจากใจครูชายแดนใต้

“ตั้งแต่มีการสูญเสียเมื่อปี 2547 ครูในพื้นที่ได้รับการดูแลดีขึ้นทุกด้าน ผู้ใหญ่ได้ทำตามสัญญาและสานต่อให้ดีขึ้น มีการรปภ.ดูแลอย่างดี ครูทำตามคำแนะนำและร่วมระวังตัวเอง เหตุค่อยเบาบางลง กำลังใจครูและบุคลากรดีขึ้น” เสียงจากนายมูหามัดไซดี มะปีเยาะ ผอ.รร.คุรุประขาสรรค์ ต.เก๊ะรอ อ.รามัน จ.ยะลา

ด้านนางฉวีวรรณ ขุนเจริญ จากรร.บ้านบางราพา บอกว่า สอนหนังสือมา 26 ปี เหตุที่เกิดขึ้นทำให้หวั่นๆ กลัวๆ แต่ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบทำให้ความกลัวลดลง เดินทางไปกลับในการสอนวันละ 40 กม. มีเจ้าหน้าที่รปภ.ดูแลอย่างดีทำให้มั่นใจมากขึ้น

ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนั้นสิ่งสำคัญคือ “หัวใจ” ที่ทำให้ครูชายแดนใต้ยังคงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ลูกหลานขายแดนใต้ต่อไป ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร