หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมจัดงาน รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 11

นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ร่วมแถลงข่าว การจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 11 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ภายใต้ชื่องาน “สมาพันธ์ครู เคียงคู่ เชิดชู ครูชายแดนใต้” ณ ห้องประชุมศรีนาคารา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

โดยงานจะจัดขึ้น ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี ภายในงานจะมีกิจกรรม พิธีทางศาสนา ทั้งศาสนาพุธและศาสนาอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครูผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ กิจกรรมรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ การแสดงละครสะท้อนถึงความรักความผูกพันของครูในพื้นที่ การอ่านบทกวี และ การแสดงนิทรรศการเพื่อยกย่องครูที่วายชนม์

ด้านนายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า การจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 11 ในครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงครู จำนวน 182 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สร้างความปวดร้าวให้กับครูในพื้นที่ตลอด 17 ปี ที่ผ่านมา “แม้ว่าคุณครูเหล่านั้นจะได้เสียชีวิตลงแล้ว แต่ยังมีความรักความผูกพัน ทางสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อยกย่องถึงความดีงาม ความเสียสละ ความตั้งใจที่ได้ทำงานเพื่อการศึกษา และให้เห็นว่า ครูไม่ทิ้งกันในยามที่เกิดวิกฤติ”

“การเสียสละชีวิตของครูที่ผ่านมา ทำให้ครูในพื้นที่ได้สิทธิ ผลประโยชน์ เยียวยาต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากความสูญเสียของพี่น้องเพื่อนครู ซึ่งจุดนี้ทำให้ครูในพื้นที่ไม่ลืมถึงคุณูปการที่ครูทั้ง 182 ราย ที่ได้เสียสละทำให้กับครูรุ่นหลัง อีกทั้ง การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความรัก ความผูกพันของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านวิกฤติร่วมกันมา ผ่านสถานการณ์ความรุนแรงมาด้วยกัน ทำให้เห็นว่า ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงรักคงผูกพัน และยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน หน้าที่ ในฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประเทศชาติต่อไป”

“แม้ว่าสถานการณ์จะดีหรือร้าย ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยังยึดถึงอุดมการณ์ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่ตลอดไป ขอขอบคุณ หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สนับสนุนในการจัดงานเป็นไปด้วยดี ตั้งแต่ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 11 คือ นายอำนาจ วิชยานุวัติเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ที่ช่วยเหลือครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยดีเสมอมา”

กิจกรรมในครั้งนี้จะมีครูและบุคลากรทางศึกษาจะเดินทางมาร่วมงานกว่า 800 คน