หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

นายกฯ นำคณะ เยือนยะลาเปิดศูนย์ราชการชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง ไปที่ท่าอากาศยานปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อตรวจราชการจังหวัดยะลาเวลา 09.45 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ด้านหน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นายกรัฐมนตรี มอบเงินค่าตอบแทนการทำงานของผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจาก 5 จังหวัด มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้แทนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ราย มอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)และใบประกาศเกียรติคุณให้ภาคเอกชนที่มีการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ให้ผู้นำศาสนาและผู้แทนประชาชนจ.ยะลาและจ.ปัตตานี จำนวน 3 ราย

จากนั้น เวลา 13.50 น. นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ณ ตลาดกลางยางพารา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เวลา 15.00 น. นายกรัฐมนตรี พบกลุ่มประชาชนบ้านคลองทรายใน ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และเดินทางกลับในเวลา 18.30 น.

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ปฏิเสธตอบว่ารัฐบาลใหม่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่หรือไม่ โดยได้ยิ้มให้ผู้สื่อข่าวเพียงอย่างเดียว

ที่มา: posttoday