วันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2022

สภ.เมืองปัตตานี สร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้หลังที่ 2 ใกล้ความจริง

หลังจากที่คณะกรรมมาธิการตำรวจสภ.เมืองปัตตานี ได้สร้างและมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ กต.ตร.สภ.เมืองปัตตานี และ สภ.เมืองปัตตานี สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้หลังที่ 1 แก่ เด็กชายอัสรี ลอมา นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด ณ บ้านเลขที่ 5/2 ม.1 บ้านปูยุด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ ปัจจุบัน ได้ทำการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้หลังที่ 2 ในเขตต.อาเนาะรู ณ สภ.เมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

Ybit จับมือ ศอ.บต. – บ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟูดส์ จะนะ สร้างอาชีพแรงงานมาเลย์ 50 ชีวิต

นายกสมาคม Ybit จับมือ ศอ.บต./บ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟูดส์ จะนะ สร้างอาชีพให้ชาวบ้าน เยาวชนคนรุ่นใหม่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 กว่า 50 คน

รองผู้ว่ายะลา มอบรองเท้าให้นร. ชวนซื้อขนมจีนอบแห้งของกลุ่มผู้หญิงเจาะกลาดี

รองผู้ว่ายะลา มอบรองเท้าให้นร. 2 จุดในอ.ยะหา ชวนทุกคนสนับสนุนซื้อขนมจีนอบแห้งของกลุ่มผู้หญิงเจาะกลาดี

ไอแบงก์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดความรู้ทางการเงินอิสลามแก่นักศึกษา มอ.ปัตตานี

ไอแบงก์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดความรู้ทางการเงินอิสลามแก่นักศึกษา มอ.ปัตตานี พร้อมตั้งกองทุนซื่อสัตย์และเปิดบริการแก่คนที่อยากสร้างธุรกิจ

เรื่องล่าสุด