หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ผบ.46 แถลง เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019

พลตรีปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 / ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES พร้อมพันเอกคมกฤช รัตนฉายา ผบ.ทพ.45,พันเอกหาญพล เพชรม่วง ผบ.ทพ.43, นางศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข เลขานุการภาครัฐและเอกชนกีฬา Army games ร่วมกับ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ เรือนรับรองมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร

พลตรีปิยพงษ์กล่าวว่า กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 4 ในการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 มีหน่วยทหารภายในสังกัดกองทัพบกจากทั่วประเทศ มาร่วมแข่งขันจำนวน 23 ชนิดกีฬา ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้รักสุขภาพมาออกกำลังกายร่วมกัน ห่างไกลจากยาเสพติด ,เปิดค่ายต้อนรับนักกีฬาตามสโลแกน “กองทัพบก เพื่อประชาชน” ,เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 และเพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562

นางสาวปัทมา ลิ้มปี่ ครูชำนาญการโรงเรียนเดชะปัตตนยากูล/คณะกรรมการที่ปรึกษาจัด กิจกรรม เดิน – วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES กล่าวถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นจำนวน 4 สนาม คือ

สนามที่ 1 : วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายวชิราวุธ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สนามที่ 2 : วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สนามที่ 3 : วันที่ 13 มกราคม 2562 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนามที่ 4 : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายเสนาณรงค์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเภทการแข่งขัน จำานวน 2 ระยะทาง

ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร จัดการแข่งขัน จำนวน 17 รุ่น และมินิมาราธอน ระยะทาง 11.4 กม.จัดการแข่งขัน จำนวน 13 รุ่น

ด้านนางสาวฉัตรทิชา คำรวพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตานี /คณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม ชี้แจงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครว่า สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์ประสานงานจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES ข้าง ฝ่ายสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร สมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2561 จำนวนถ้วยรางวัล รุ่นละ 5 รางวัล

สำหรับเหรียญรางวัล นักกีฬาที่มี bib ติดหน้าอก มีสัญลักษณ์ผ่านจุดกลับตัว เข้าถึงเส้นชัย มีสิทธิได้รับเหรียญทุกคน

บริเวณจัดกิจกรรม คือ ลานอเนกประสงค์ของมณฑลทหารบกที่ 46 เริ่มปล่อยตัวนักกีฬามินิมาราธอน ในเวลา 06.00 จากจุดปล่อยตัวผ่าน กรมทหารพรานที่ 43 ผ่านโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร และออกประตูโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารเลี้ยวซ้าย ตามถนนสายหลัก เลี้ยวขวาตรงแยกดอนยาง ไปตามถนนหมายเลข 43 ตามถนนสายหลัก กลับตัวใต้สะพานทางข้ามคลองชลประทาน กลับมาเข้าเส้นชัยที่ลานเอนกประสงค์ที่เดิม รวมระยะทาง 11.4 กิโลเมตร จุดบริการให้น้ำจำนวน 9 จุด ห่างกันจุดละ 1.5 กิโลเมตร จุดถ่ายภาพจำนวน 3 จุด

ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.10 ณ ลานเอนกประสงค์ ผ่าน กรมทหารพรานที่ 43 ผ่านโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร และออกประตูโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารเลี้ยวซ้าย ตามถนนสายหลัก เลี้ยวขวาตรงแยกดอนยาง ไปตามถนนหมายเลข 43 กลับตัวที่ยูเทิร์นหน้าเทศบาลบ่อทอง กลับมาเข้าเส้นชัยที่บริเวณลานเอนกประสงค์ที่เดิม จุดบริการให้น้ำจำนวน 5 จุด ห่างกันจุดละ 1.5 กิโลเมตร จุดถ่ายภาพจำนวน 2 จุด

ค่าสมัครฟันรันจำนวน 350 บาท มินิมาราธอน จำนวน 450 บาท แพกเกจรวม 4 สนาม ฟันรัน 1,299 บาท มินิมาราธอน 1,699 บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-0769769 และ 095-4400897

ทั้งนี้ ทางมทบ.46 ขอเชิญภาคเอกชน ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพส่งเสริมในการต้อนรับทัพนักกีฬาจากภาคอื่นๆ ในการดูแลนักกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ ความสันติสุขเพื่อชายแดนภาคใต้ร่วมกัน