หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

อนุมัติงบ 50 ล้าน หนุนผลิตทุเรียนคุณภาพ 3 จชต. ตั้งเป้าขยายผลผลิตไม่น้อยกว่า 3 พันตัน

คณะกรรมการบริหารสถาบันปิดทองหลังพระ ฯ อนุมัติ 50 ล้านบาทพร้อมจับมือกระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทยขยายผลการผลิตทุเรียนคุณภาพดีเพื่อการส่งออกให้ได้เป้าหมาย 3,000 ตัน หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฐานรากในสามจังหวัดชายแดนใต้

นาย การัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันปิดทองหลังพระฯ เปิดเผยว่า โครงการต้นแบบพัฒนาทุเรียนคุณภาพดีในจังหวัดยะลาปีแรกทีผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ กล่าวคือเกษตรกร 18 รายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลผลิตทุเรียนจนมีรายได้เพิ่มขึ้นรายละไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท ซึ่งภายหลังจากได้เรียนรู้วิธีการดูแลผลทุเรียนและมีการเอาใจใส่อย่างจริงจัง ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากทุเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นสามเท่าต่อต้นเมื่อเทียบกับราคาตลาดและจากการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังยินดีสนับสนุนด้านการรับซื้อ ทำให้เกิดความมั่นใจในการขยายโครงการดังกล่าว โดยคณะกรรมการปิดทองหลังพระ ฯ อนุมัติให้เพิ่มการดำเนินงานทั้งในยะลา ปัตตานีและนราธิวาส โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 1,250 ราย จำนวนทุเรียน 25,000 ต้น ผลผลิตทุเรียนเกรดเอบี ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัน โดยทางสถาบันปิดทองหลังพระฯจะระดมความร่วมมือจากทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตร ฯ ให้ความสนใจและยินดีร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว