หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษา

ม.อ.ปัตตานี รับน้องพาเดินท่องเมือง ซึมซับ พหุวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ พานักศึกษา 1,500 คน จากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ เดิน 7 กม.ให้รู้จัก ซึมซับบรรยากาศของปัตตานี เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 7 ส.ค. รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ทำการปล่อยขบวนนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของรั้วศรีตรัง จำนวนกว่า 1,500 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ “ศรีตรัง สะพรั่งบาน” เป็นกิจกรรมรับน้องในเชิงสร้างสรรค์ที่ต่างจากเดิมที่ผิดระเบียบสร้างความเสียหาย สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และอาจถึงขั้นถูกดำเนินคดีจากที่เคยเกิดขึ้นตามรั้วมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยการรับน้องของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นเพื่อต้องการสร้างความอุ่นใจสบายใจให้กับผู้ปกครองและประชาชนที่ส่งลูกหลานมาศึกษายังสถาบันแห่งนี้ เนื่องจากนักศึกษาใหม่ ต่างมาจากหลายจังหวัดของทุกภาคในประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นรูปแบบของการเดินในระยะทาง 7 กิโลเมตรบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ถือเป็นการตอบโจทย์กิจกรรมรับน้องรูปแบบใหม่ครั้งแรกซึ่งให้นักศึกษาใหม่เดินเท้ารวมกับรุ่นพี่ที่คอยดูแลกว่า 500 คน ได้ศึกษาสถานที่สำคัญตามเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี เพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์การอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมในท้องถิ่น ท้องที่ของความหลากหลายของชายแดนใต้ และเพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้จังหวัดปัตตานี ได้ฝากตัวกับชาวปัตตานี

การเดิน เริ่มต้นจากรั้วมหาวิทยาลัย จุดแรกที่ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนต่างๆ ร่วมกันกล่าวต้อนรับ และให้โอวาท จากนั้นจึงเริ่มเดินต่อไปยัง จุดที่สอง วังเก่าจะบังติกอ จุดที่สาม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จุดที่สี่ ตลาดเทศวิวัฒน์ จุดที่ห้า มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี จุดที่หก มัสยิดรายอฟาฎอนี และจุดที่เจ็ด ริมแม่น้ำปัตตานี โดยตลอดทั้ง 7 จุดจะมีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีวิทยากรคอยให้ความรู้ความสำคัญของสถานที่ และตลอดเส้นทางการเดิน จะมีนักศึกษารุ่นพี่คอยให้กำลังใจ พร้อมแสดงกิจกรรมร้องเพลง เต้นอย่างสนุกสนาม

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า กิจกรรมรับน้องครั้งนี้เป็นครั้งแรก และจะมีขึ้นทุกปีในเชิงสร้างสรรค์ จะไม่มีกิจกรรมรับน้องที่เดิมๆ นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รู้จักจังหวัดปัตตานี เมืองพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย

“สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสมบัติอันมีค่า ที่นักศึกษาใหม่ที่มาจากความหลากหลายต่างภาคได้มาเห็นและรู้จักบรรยากาศของปัตตานี ซึ่งดูได้จากใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มและความสนุก เพราะทุกคนได้รับความอบอุ่นจากรุ่นพี่ หมดความกังวลกับการรับน้องแบบเดิมๆ ที่ไม่ถูกต้อง ที่สำคัญนักศึกษาใหม่ยังได้รับคำให้โอกาสของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก อบจ. และประธานอุตสาหกรรมปัตตานี ซึ่งได้มอบความรู้จากหลายๆด้าน ให้นักศึกษาได้รู้จักกลไกการทำงานการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนในพื้นที่”.

ที่มา: thairath.