หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

สำนักงานคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ออกแถลงการณ์ประณาม ผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดตลาดในยะลา

สำนักงานเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกแถลงการณ์ประณามผู้ที่ก่อเหตุลอบวางระเบิดทำลายชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์และทำลายเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ขอยืนยันพร้อมร่วมมือกับทุกกลุ่มที่ต้องการแก้ปัญหาตามแนวทางสันติวิธี ซึ่งเป็นหลักสากลและจะไม่ให้โอกาสกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงสร้างเงื่อนไขเพื่อต่อรอง

จากเหตุการณ์ระเบิดตลาดสดพิมลชัย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อเช้าตรู่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ทำให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ถือเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรม สำนักงานเลขาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและขอประณามผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงและเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประณามต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงในครั้งนี้ ด้วยสิบกว่าปีที่ผ่านมาคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้วนอยู่ด้วยความหวาดกลัว บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องแสดงความกล้าหาญ ในการต่อต้านและปฏิเสธความรุนแรง ที่มาจากทุกกลุ่มทุกฝ่าย และเลิกให้ความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ใช้ความรุนแรงอีกทั้งทุกภาคส่วนในสังคมต้องตระหนักในความจริงที่ว่าผู้ก่อเหตุเป็นพวกที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ได้ทำเพื่อปกป้องหรือเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างแต่เป็นไปเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงเท่านั้น เพราะคนที่สูญเสียก็คือคนในพื้นที่ซึ่งบางกลุ่มบางพวกที่ก่อเหตุรุนแรงอ้างถึงความเป็นตัวแทน ทั้งนี้รัฐบาลและคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยินดีและเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันตามแนวทางสันติวิธี แต่จะไม่ให้โอกาสผู้ที่ใช้ความรุนแรงต่อประชาชน เนื่องจากเป็นการกระทำของอาชญากร มิใช่การต่อสู้ตามอุดมการณ์ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้การปฏิบัติทางทหารและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่ออาชญากรที่ไร้มนุษยธรรมเหล่านี้