หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

สิงคโปร์ สั่งห้าม สองนักการศาสนาสุดโต่ง เข้าประเทศ !

เจ้าหน้าที่ของสิงคโปร์กล่าวว่าพวกเขาไม่อนุญาตให้ Ismail Mank ชาวซิมบับเวและ Hasslim bin Baharim ชาวมาเลเซียเข้าประเทศเนื่องจากมีจุดยืนและความคิดหัวรุนแรงและสุดโต่ง การกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่เมืองสิงคโปร์ก็เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของความคิดแตกแยกและหลักความเชื่อสุดโต่ง

เป็นที่กล่าวถึงว่า Ismail Menek ในการบรรยายของเขาอ้างว่า“ชาวมุสลิมไม่ควรทักทายแม้กับชาวที่ไม่ใช่มุสลิม”

สิงคโปร์กล่าวว่าความคิดของพวกเขาขัดแย้งกับวัฒนธรรมนานาชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศ

ที่มา: http://www.straitstimes.com