หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษา

กศน.นราธิวาส เผยมอบหมายครู 77 ตำบลในสังกัด สำรวจข้อมูลการรู้ภาษาไทย

นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า กศน.จังหวัดนราธิวาส เล็งเห็นความสำคัญต่อการรู้ภาษาไทย และร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ริเริ่มแก้ปัญหาดังกล่าว

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และออกแบบเครื่องมือการวัดสภาพการรู้ภาษาไทย โดยระดมความคิดจากครูอาสาฯ ผู้รับผิดชอบงานการรู้ภาษาไทย และหัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ในการนำไปใช้ประกอบการสำรวจการรู้ภาษาไทย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ น.ส.นราวรรณ เวชธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส กำกับติดตามผู้สำรวจให้เดินหน้าสำรวจอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เกิดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูล ไปใช้ในการจัดการศึกษาแก่ผู้ไม่รู้ภาษาไทยต่อไป

นายณัฐพงษ์กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทั้ง 77 ตำบลในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส สำรวจข้อมูลการรู้ภาษาไทย ในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบอย่างพร้อมเพรียงกัน จังหวัดนราธิวาสถือเป็นพื้นที่เป้าหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มักอ่านภาษาไทยได้ไม่ดี ส่งผลให้ประสบปัญหาในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ การเดินหน้าแก้ไขปัญหาดังกล่าว นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยในพื้นที่

ที่มา: https://www.matichon.co.th/