หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

คนไทยข้ามแดนมาฉลองรายอบางตา หลังพบมาเลย์ใช้กฎเหล็กกับแรงงาน

เทศกาลรายอฮัจยีในปีนี้มีคนไทยข้ามแดนเข้ามาอย่างบางตา หลังพบมาเลย์ใช้กฎเหล็กกับแรงงานจรที่จะอยู่ในประเทศได้เพียง 15 วัน และในเรื่องของค่าเงินริงกิตที่ตกต่ำ

วันนี้ (30 ส.ค.) พ.ต.ท.พูลศักดิ์ แก้วสีขาว รอง ผกก.ตม.จว.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจำนวนหนึ่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน ที่มีความประสงค์ในการเดินทางเข้าออกประเทศ ที่ด่านพรมแดน อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางเข้าไปค้าแรงงานยังเมืองต่างๆ ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในทุกปีจะเดินทางข้ามแดนมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลรายอฮัจยีในทุกปี โดยปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 และพบว่าปีนี้มีประชาชนชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปค้าแรงงานจรยังเมืองต่างๆ ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางข้ามแดนมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลรายอฮัจยีบางตา เมื่อเปรียบเทียบกับ

ด้าน พ.ต.ท.พูลศักดิ์ แก้วสีขาว รอง ผกก.ตม.จว.นราธิวาส จึงได้สุ่มสอบถามพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางกลับมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลรายอฮัจยีในครั้งนี้ ได้รับทราบพอสรุปใจความได้ว่า 1. เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางการประเทศมาเลเซียได้ออกกฎหมายบังคับใช้กับประชาชนทุกสัญชาติ ที่เดินทางเข้าไปยังเมืองและรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซียในทุกกรณี สามารถอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียได้เพียง 15 วัน และหากมีคู่สมรสเป็นคนสัญชาติมาเลเซียสามารถอยู่ได้ 1 เดือน จึงส่งผลทำให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เคยเดินทางเข้าไปในประเทศมาเลเซียด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าไปขายแรงงานจรยังร้านอาหาร สวนปาล์มและสวนยางพารา จึงได้พากันงดเดินทางเข้าไปในประเทศมาเลเซีย และได้ผันตัวเองพากันไปทำงานในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวของภาคใต้ของประเทศไทยแทน เช่น ภูเก็ต กระบี่ เกาะสมุย เป็นต้น

   2.ปัจจัยหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ค่าเงินสกุลริงกิตของประทศมาเลเซีย ที่ตกต่ำมาตั้งแต่ปลายปี 2550 หรือในช่วงหลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลทำให้ค่าเงินสกุลริงกิตตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะสูงขึ้น ส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าได้ตอบแทนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทไทย ซึ่งปัจจุบันเงิน 100 บาท เทียบกับเงินสกุลริงกิตเพียง 76.80 บาท ซึ่งต่างกันถึง 23.20 บาท โดยถือว่าหากมีหนทางพี่น้องชาวไทยมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเลือกทำงานในประเทศไทย


ซึ่งเหตุผลทั้ง 2 ประการนี้ ที่ทำให้บรรยากาศการเดินทางข้ามแดนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลรายอฮัจยีปีนี้ผ่านด่านพรมแดนด้าน อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส บางตา เพราะส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ถึง 70 จะงดเดินทางข้ามแดนไปขายแรงงานในเมืองและรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซียแล้ว

ที่มา: http://www.manager.co.th/