หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ผู้แทน ครม.ส่วนหน้าเร่งผลักดันสมาพันธ์ไทยพุทธ-กำปงตักวา สร้างความเข้มแข็งในชุมชน หวังแก้ปัญหา 3 จชต.

ผู้แทน ครม.ส่วนหน้า ร่วมประชุมหารือเร่งผลักดันสมาพันธ์ไทยพุทธ และกำปงตักวา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน หวังแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้

วันนี้ (18 ส.ค.) พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมผู้แทนไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเขียนโครงการเสนอของบประมาณจาก ศอ.บต. โดยมี ดร.จิราพร งามเลิศศุภร นักการข่าวชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้คำแนะนำแนวทางในการเขียนโครงการ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรภาคประชาสังคมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือแนวทางการดำเนินงานของสมาพันธ์ฯ ณ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร

โดย พล.อ.มณี กล่าวว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต.ได้จัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 ล้านบาท เพื่อทำโครงการที่ภาคประชาชนเห็นว่า เป็นการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางของภาคประชาสังคม ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการประชุมภาคประชาสังคมทั้งหมดกว่า 500 กลุ่ม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการไปแล้ว แต่เนื่องจากยังมีภาคประชาสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมขึ้น

และที่ห้องประชุม พล.ร.15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.อ.จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนศรัทธา หรือกำปงตักวา ซึ่งเป็นโครงการในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ โดย กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะนำโครงการกำปงตักวา ลงสู่พื้นที่ทุกหมู่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโครงการกำปงตักวา ได้มี พล.ท.ชินวัตร แม้นเดช รอง ผอ.กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบ และได้ทำการบรรยายให้แก่คณะของผู้แทนพิเศษได้รับฟังถึงรายละเอียดของโครงการ ที่เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่เป็นอิสลามมีความศรัทธาและเชื่อมั่น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการสร้างความสงบให้เกิดขึ้น

ที่มา: http://www.manager.co.th