หน้าแรก ข่าวในประเทศ

คุณแม่ดีเด่น ร.ร.อนุบาลสาธิตยะลา แนะวิธีการดูแลลูกยุคใหม่ต้องเพิ่มความใส่ใจมากขึ้น

คุณแม่ดีเด่นของโรงเรียนอนุบาลสาธิต มรภ.ยะลา แนะวิธีการดูแลลูกในยุคใหม่ ต้องเพิ่มความใส่ใจให้ลูกมากยิ่งขึ้น เน้นที่จะทำทุกเวลาเมื่ออยู่กับลูกให้มีคุณภาพมากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดยะลา ว่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญดังกล่าวให้แก่นักเรียน และคุณแม่ ได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระคุณแม่ ระหว่างนักเรียนและคุณแม่


โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน และการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ดีเด่น จำนวน 15 ราย และมอบรางวัลการแสดงให้แก่นักเรียน ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมมีความอบอุ่น และรอยยิ้ม จากนั้นทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมถึงคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยคุณแม่ดีเด่นของโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แนะแนวทางการดูแลลูกยุคใหม่ ให้มีพัฒนาการทั้งด้านความคิด พร้อมกับการให้เวลาแก่ลูกมากๆ

น.ส.นุชนันท์ นาคเสวี คุณแม่ดีเด่น เปิดเผยว่า การดูแลลูกในยุคนี้ต้องให้เวลาแก่ลูกเป็นอย่างมาก โดยเน้นที่จะทำทุกเวลาที่อยู่กับลูกให้มีคุณภาพมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อโซเชียลที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน จึงมีความสำคัญที่จะต้องดูแล และใส่ใจลูกให้มากๆ พร้อมทั้งแนะนำ อธิบายการใช้โซเชียลให้ลูกได้เข้าใจ


ขณะที่ นางฟารีดา ระเด่นอาหมัด คุณแม่ดีเด่นอีกคนก็บอกว่า การดูแลและใส่ใจลูกเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการสอนพัฒนาการทางด้านความคิด ให้เล่นสื่อโซเชียลแต่ก็ต้องควบคุมดูแล พร้อมกับการเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง และคลุกคลีให้เวลาแก่ลูกมากๆ แบ่งเวลาให้แก่ลูกอย่างถูกต้อง และอีกสิ่งสำคัญก็คือ การนึกถึงใจเขาใจเรา เปรียบเสมือนตอนเราเป็นเด็กว่าต้องการอย่างไร

ทางด้านอาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ก็แนะนำว่า ปัจจุบันการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้เด็กๆ มีความรู้ความสามารถ และสนใจการเรียน เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงออก เช่น กิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนุก และมีส่วนร่วม จนเกิดความสนใจอยากที่จะมาเรียน ไม่อยากที่จะขาดเรียนไป ซึ่งครูเองก็ต้องคิด และมีส่วนสำคัญในจุดนี้

“นอกจากโรงเรียนจะมีความสำคัญต่อการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองแล้ว แต่ผู้ปกครองเองก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจ ติดตามพัฒนาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ ต่อยอดจากที่บุตรหลานได้เรียนจากโรงเรียนแล้ว เพื่อชี้นำไปในทิศทางเดียวกัน นับเป็นการร่วมมือที่ดีระหว่างสถานที่ศึกษากับสถาบันครอบครัว” ผอ.โรงเรียน กล่าว

ที่มา: http://www.manager.co.th