หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

ที่ปรึกษาชัยคุลอัซฮัร เรียกร้องชาติอาหรับตัดสัมพันธ์กับอิสราเอล

ชัยค์ มุฮัมมัด มะฮ์นา ที่ปรึกษาชัยคุลอัซฮัร ให้สัมภาษณ์กับหนังสือ อัลเยามว์ โดยเรียกร้องให้ชาติอาหรับและประเทศอิสลามเรียกอุปทูตอิสราเอลเข้าพบ และให้ประเทศเหล่านี้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนและเด็ดขาดต่อการรุกราน การกดขี่และการก่ออาชญากรรมของรัฐอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์และมัสยิดอัลอักซอ

เขากล่าวเสริมว่า ประเทศอาหรับสามารถกลับไปยังช่วงเวลาก่อนสนธิสัญญาแคมป์เดวิดอย่างง่ายดาย และตัดสัมพันธ์กับอิสราเอล และสร้างแรงกดดันต่อประชาคมระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกให้กับประเด็นปาเลสไตน์

ชัยค์ มุฮัมมัด มะฮ์นา ได้เตือนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐอิสราเอลในการให้เยรูซาเล็มเป็นอาณานิคมสำหรับชาวยิว และแบ่งแยกมัสยิดอัลอักซอในแง่ของเวลาและสถานที่ ซึ่งมีการควบคุมพื้นที่ในมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม

ที่มา: http://fa.abna24.com/news