หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

ศอ.บต.เดินหน้าซ่อมเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เบื้องต้นเสียหายแล้ว 6,530 ต้น

ศอ.บต.เดินหน้าซ่อมเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นพบเสียหายทั้งหมด 6,530 ต้น ส่วนผลการตรวจสอบโครงการต่างๆ เป็นเรื่องของคณะกรรมการ ยันทุกโครงการทำเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่เป็นสำคัญ

วันนี้ (10 ก.ค.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต .) เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นหลังจากที่มีการตรวจพบว่า เสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้ กล่าวคือ มีทั้งที่ไฟไม่ติด และบางส่วนดับๆ ติดๆ ซึ่งเป็นจริงตามที่สื่อหลายสำนักได้นำเสนอเป็นข่าว โดย ศอ.บต.ได้แต่งตั้งให้ นายเถลิงศักด์ ยกศิริ รองเลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น


ในเบื้องต้นตรวจพบว่า มีเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 6,530 ต้น ด้วยสาเหตุต่างกัน ซึ่งในส่วนนี้ ศอ.บต.ได้มีการแจ้งให้ผู้รับเหมาได้รับรู้ เพื่อทำการซ่อมแซมในส่วนที่ยังอยู่ในการประกัน เพื่อส่งแผนในการแก้ไขให้กับ ศอ.บต.ได้ทราบ ส่วนในกรณีที่ไม่อยู่ในสัญญา ศอ.บต.ก็จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป เพื่อให้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ที่เสียหายใช้การได้ต่อไป

ในที่เสียหายเพราะเกิดจากแบตเตอรี่ถูกขโมย ในเบื้องต้นที่สำรวจพบ ทราบว่ามีจำนวนทั้งหมด 994 ต้น ไม่ใช่เพียงไม่กี่ต้นอย่างที่เป็นข่าว ซึ่งถือว่าแบตอรี่ถูกขโมยมากพอสมควร ในกรณีนี้ ศอ.บต.ได้มีการตั้งงบประมาณ 4,248.000 บาท เพื่อการซ่อมแซม จำนวน 531 ต้น ซึ่งอยู่ในจุดที่เสี่ยงภัย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถประวิงเวลาได้

การสำรวจในเบื้องต้นเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริง ดังนั้น ศอ.บต.จึงได้มีมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขโมยแบตอรี่ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 3 ส่วนด้วยกัน 1.ระดับอำเภอในฐานะเจ้าของพื้นที่ ให้มีการแจงกลับมาว่าเสียหายเท่าไหร่ 2.ในระดับคณะกรรมการหมู่บ้าน และ ชุมชน 3.ให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิประจำหมู่บ้าน ที่เป็นพื้นที่ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ว่ามีเสาไฟฟ้าที่ใช้การไม่ได้หรือไม่ พร้อมกันนี้ ศอ.บต.ได้เร่งรัดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นำท้องที่ ให้สอดส่องดูแล และวางมาตรการสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่ ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ หากยังมีเหตุการณ์แบตเตอรี่หายให้ถือเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระดับหมู่บ้าน ชุมชน ต่อไป

    ศอ.บต.ขอยืนยันว่า โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เป็นโครงการที่ฝ่ายความมั่นคง จังหวัด และประชาชนมีความต้องการ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ที่มักมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ เพราะแสงสว่างที่ทั่วถึง เป็นเหตุให้ คนร้าย ไม่กล้าที่จะทำการก่อเหตุ เช่นเดียวกับการมีกล้องวงจรปิด ที่ทำให้สามารถจับคนร้ายได้ผล ซึ่งหน่วยงานความมั่นคง สามารถยืนยันได้ว่า พื้นที่ซึ่งมีไฟส่องสว่าง การก่อเหตุในเวลากลางคืนจะลดน้อยลง

ในส่วนของการที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการต่างๆ ของ ศอ.บต. ที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่านั้น ไม่ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการของ ศอ.บต. เพราะเป็นคนละส่วน และ ศอ.บต. ยินดีที่มีการตรวจสอบ ซึ่งนอกจากเป็นการตรวจสอบของคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว ปปช. และ สตง. ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อการตรวจสอบโครงการเหล่านี้แล้วเช่นกัน จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ และรอผลการตรวจสอบ เพื่อความสบายใจว่าทุกโครงการของ ศอ.บต. แม้จะมีหลายอย่างที่ทำให้การดำเนินการเกิดอุปสรรค แต่ทุกโครงการมีที่มาที่ไป และ ศอ.บต. มองเห็นประโยชน์ของคนในพื้นที่เป็นสำคัญ

ที่มา: http://www.manager.co.th