หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษา

ดราม่า #ครูคืนถิ่น ขอลดคะแนน TOEIC เหลือ 250 จากคะแนนเต็ม 990 หรือขอเปลี่ยนเป็นอบรมแทน!

ราม่าว่าที่แม่พิมพ์ของชาติ โซเชียลวิจารณ์ยับ ผู้ผ่านโครงการ#ครูคืนถิ่น บางส่วนที่รวมตัวขอลดคะแนน TOEIC ลงอีก ทั้งที่เกณฑ์เรียกแค่ 400 จากคะแนนเต็ม 990 ชี้แทนที่จะขวนขวายพัฒนาตัวเอง กลับมาเรียกร้องลดมาตรฐาน ล่าสุดเพจต้นตอดราม่า ครูคืนถิ่น – โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปิดเฟซบุ๊กไปแล้ว
สำหรับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า “ครูคืนถิ่น” เป็นการผลิตครูระบบจำกัดรับ ด้วยการให้ทุนการศึกษาหรือประกันการมีงานทำ ในสาขาวิชาและพื้นที่ที่มีความต้องการของหน่วยงานที่ใช้ครู ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสม เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู และเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นครูที่มีความรู้ทางวิชาการแล้วจะได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและลดปัญหาเรื่องการย้ายออกต่างถิ่น

ผู้ที่สมัครต้องมีหลักการเกณฑ์ตามนี้ เป็นนิสิตครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี (5ปี) ที่ศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 และในสาขาวิชาการที่กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาชีพครูตั้งแต่ปีที่ 1-4 ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการทดสอบ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 (paper) หรือไม่ต่ำกว่า 120 (CBT) หรือไม่ต่ำกว่า 40 (IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 หรือใช้การทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า TOEFL ได้เช่น CU-TEP โดยมีผลการทดสอบไม่เกิน 2 ปี

ทั้งนี้จึงกลายเป็นประเด็นเมื่อชาวเน็ตบางส่วนขอลดคะแนน TOEIC จาก 400 เหลือ 250 หรือขอเปลี่ยนไปเป็นการจัดอบรมแทน เนื่องจากเผยว่าการสอบ TOEIC ไปก็ไมได้เอาไปใช้อะไรอยู่แล้ว อีกทั้งคะแนน 400 ยังดูเยอะไปด้วยซ้ำสำหรับการสอบครู จึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ นานาในโลกโซเชียลผ่านแฮชแท๊ก “#ครูคืนถิ่น” และส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการขอลดคะแนนในครั้งนี้

ความคิดเห็นจากส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการลดคะแนนในครั้งนี้

 

ที่มา: https://www.siamzone.com