หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี

“Cyberbullying” ภัยร้ายบนสังคมออนไลน์น่ากลัวกว่าที่คิด!

โซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางการสื่อสาร ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะมีประโยชน์ในการเชื่อมต่อข่าวสารได้รวดเร็ว โดยกระแสการใช้งานโซเชียลมีเดียในสังคมประเทศไทยเริ่มมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูบ รวมทั้งการใช้งานสมาร์ทโฟนนั้นก็มีผลกระทบโดยตรงต่อการใช้งานที่ใช้งานมากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมของเด็กจนถึงผู้ใหญ่นั้น มักจะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่พกพาในชีวิตประจำวัน

ในทางกลับกันกลับพบพฤติกรรมเชิงลบที่เป็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ หรือ Cyberbullying โดยแพทย์จากกรมสุขภาพจิต แนะใช้สติไตร่ตรองก่อนแสดงความเห็น

การกลั่นแกล้งรังแกในสังคมออนไลน์ หรือ Cyberbullying and online harassment เป็นหนี่งในพฤติกรรมเชิงลบที่พบได้ในการใช้โซเชียลมีเดียหลายช่องทาง อาทิ การต่อว่า หรือพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นผ่านสังคมออนไลน์ การเผยแพร่ภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อการล้อเลียน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถูกกระทำเกิดการวิตก สูญเสียความมั่นใจ ซึมเศร้า และบางรายถึงขั้นทำร้ายตัวเอง

นายแพทย์อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่สังคมต้องใส่ใจ เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ถูกกระทำ และมีผลต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจากเรื่องที่อยู่บนโลกออนไลน์ อาจเกิดการแชร์ซ้ำ ขยายตัวในวงกว้างไม่มีวันสิ้นสุด

นอกจาก การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ยังพบอีกหนึ่งพฤติกรรมเชิงลบ คือ การใช้ความรุนแรง ในรูปแบบของการแสดงความเห็นด้วยถ้อยคำหยาบคาย ซึ่งโฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การอ่านหรือใช้ข้อความที่มีถ้อยคำรุนแรง จะทำให้เกิดการซึมซับโดยไม่รู้ตัว เป็นการสร้างความเกลียดชัง และอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรงเกินจำเป็นในชีวิตจริง

นอกจากนี้ สิ่งที่ทุกคนควรตระหนักในการใช้โซเซียลมีเดีย คือหลีกเลี่ยงการระบายความรู้สึก หรือ เรื่องที่ต้องการให้เป็นความลับ รวมถึงประเด็นที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพราะเมื่อเข้าสู่สังคมออนไลน์ การเผยแพร่ข้อมูลจะเป็นเรื่องสาธารณะ

ทั้งนี้ เมื่อการใช้โซเซียลมีเดียสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกเพศทุกวัย ผู้ปกครองจึงควรมีบทบาทสนับสนุนให้เด็กสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม มีวิจารณญานไตร่ตรองข้อเท็จจริง และไม่ทำพฤติกรรมเชิงลบ เพื่อเป็นช่องทางที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในสังคม

ที่มา: http://www.tnnthailand.com/