หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

กลุ่มเยาวชนชนคนกล้า พื้นที่บาเจาะ จัดงานฟื้นฟูย้อนรอยวัฒนธรรมมลายู เน้นสร้างศักยภาพชุมชนเป็นคนดีสู่สังคม

กลุ่มเยาวชนสุไหงปาตู ร่วมกันจัดกิจกรรมพลังเยาวชนเสริมสร้างสายสัมพันธ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม สู่ความก้าวหน้า และต้านยาเสพติด ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดให้มีขบวนพาเหรดที่สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ เน้นย้อนอดีตและปัจจุบัน วีถีชีวิต และวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่น มีการแสดงโชว์การต่อสู้ปันจักสีลัต การฟื้นฟูโชว์แข่งลูกข่างย้อนอดีตที่หายไปจากพื้นที่กว่า 100 ปี และมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงกิจกรรมบนเวที เพื่อทักษะทางศาสนา เพื่อพัฒนาคน พัฒนาสุขภาพกายและกำลังใจ อันเป็นทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ และทำสิ่งที่ดีต่อสังคม

ที่มา: http://www.manager.co.th