หน้าแรก ข่าวในประเทศ ข่าวชายแดนใต้

สังคมน่าห่วง!! อิหม่าม คอเต็บ ขึ้นคุตบะห์พร้อมกัน มัสยิดบ้านทอนนราธิวาส

เหตุเกิดที่มัสยิดบ้านทอน จ.นราธิวาส เมือวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับมุสลิม เมื่ออิหม่ามกับคอเต็บต่างขึ้นอ่านคุตบะห์ พร้อมๆกัน ท่ามกลางผู้สนับสนุนทั้ง 2 ฝ่าย

มีรายงานแจ้งว่า ก่อนหน้านี้อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านทอน ถูกปลดจากตำแหน่ง มีการยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส(กอจ.นราธิวาส) ซึ่งทาง(กอจ.นราธิวาส)ได้มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง จึงมีการอุทธรณ์มายังคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(กอท.) ระหว่างนั้นทาง(กอจ.นราธิวาส) ให้คอเต็บเป็นผู้รักษาการตำแหน่งอิหม่าม

หลังจากนั้นทาง(กอท.)ได้มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับ(กอจ.นราธิวาส) ให้คืนตำแหน่งกับอิหม่ามกลับมาทำหน้าที่เป็นอิหม่าม และเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา อิหม่ามกลับมาทำหน้าที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดอีกครั้ง แต่ทางคอเต็บก็ไม่ยินยอม จึงเป็นที่มาของการขึ้นอ่านคุตบะฮ์ ๒ คน

เหตุการณ์ปลดอิหม่ามออกจากตำแหน่ง ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความขัดแย้งกันแตกเป็น 2 ฝ่ายๆหนึ่งสนับสนุนอิหม่าม อีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนคอเต็บ แม้หลายองค์กรทั้งราชการและฝ่ายศาสนาจะพยายามเข้ามาแก้ปัญหาแต่ไม่ประสบความสำเร็จ.

ที่มา : http://www.mtoday.co.th