หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ มาเลย์ จะเดินทางเยือนไทยศุกร์นี้ พบพล.อ.ประยุทธ์ เจรจาประจำปีครั้งที่ 6

นายกรัฐมนตรีดาโต๊ะ นาจิบ ตนราซัค ภาพ เอเอฟพี

สื่อมาเลเซีย bharian รายงานว่า นายกรัฐมนตรีดาโต๊ะ นาจิบ ตนราซัค ของมาเลเซีย มีกำหนดการจะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ เพื่อการเจรจาหารือประจำปีครั้งที่ 6 กับรัฐบาลไทยภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทางรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลไทย จะมีการหารือแลกเปลี่ยนกันในหลายๆ เรื่อง หนึ่งในนั้นคือกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน การค้าการลงทุน เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และตลอดจนเรื่องชายแดน ตามการเปิดเผยของทำเนียบรัฐบาลแห่งปุตราจายา

การเจรจาหารือดังกล่าวอาจมีการพูดคุยกรอบความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศษฐกิจในบริเวณตามแนวชายแดน

“ประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศของมาเลเซียของกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียน มาเลเซีย และไทย ต่างทำงานร่วมกันมาโดยตลอดในด้านต่างๆ เกือบจะทุกด้าน”

การเจรจาหารือประจำปีครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีขึ้นระหว่างนาจิบ ตนราซัค กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การเจรจาหารือประจำปีถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทวิภาคีของทั้งสองประเทศ ซึ่งการเจรจาประจำปีครั้งที่ 5 ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่เมืองปุตราจายาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปีที่แล้ว

ในการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ตน ราซัค จะเดินทางมาพร้อมกับภริยา ดาติน ศรี โรสมาฮ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดาโต๊ะ ศรี อานีฟะฮ์ อามาน และคณะรัฐมนตรีบางคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรับบาล

ซึ่งกำหนดการในประเทศไทย ทางนายกรัฐมนตรี นาจิบ ตน ราซัค จะมีการหารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามด้วยการประชุมระดับกรรมมาธิการของทั้งสองประเทศ พร้อมด้วยการเลี้ยงอาหารค่ำที่เลี้ยงต้อนรับโดยรัฐบาลไทย

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นมิตรประเทศใกล้ชิดของมาเลเซียที่เป็นประเทศคู่ค้าอยู่ในอันดับห้าของโลกและอันดับที่สองของอาเซียน เมื่อปีที่แล้วการค้าขายของทั้งสองประเทศมีจำนวนถึง 22.09 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา