หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

แท็คซี่ไร้คนขับคันแรกของโลกจะเริ่มบริการผู้โดยสารที่สิงคโปร์เป็นครั้งแรก วันนี้ (25 สิงหาคม 2559)

ภาพรถขับด้วยระบบออโตเมติก nuTonomy. ภาพ: nuTonomy

ประชาชนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะสามารถใช้บริการรถคันนี้ฟรี ด้วยการจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านเครื่องโทรศัพทร์มือถือของพวกเขา สำหรับแท็คซี่ที่ใช้ระบบควบคุมโดยนูโตโนมี ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตระบบซอฟแวร์ของนูโตโนมี

ถึงแม้ว่าจะมีบางบริษัทเช่นบริษัทกูเกิ้ลและวอลโว่ จะได้ทำการทดสอบควบคุมด้วยตัวมันเองบนถนนสายหลักมาเป็นระยะเวลาหนึ่งมาแล้ว นูโตโนมีสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า มันเป็นชิ้นแรกที่ได้เปิดบริการให้กับประชาชนทั่วไป

ด้วยเหตุนี้เขาได้สยบยูเบอร์ ที่อยู่ในระหว่างการเตรียมแผนในการเปิดให้บริการเดินรถที่ใช้การควบคุมรถเหมือนพิทเบอร์ก หลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์

การเปิดให้บริการดังกล่าวอาจเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ ก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยจำนวน 6 คันรถและอาจเพิ่มเป็น 12 คันรถก่อนถึงสิ้นปีนี้

เป้าหมายของนูโทโนมีคือ เพื่อเป็นการเตรียมการระบบรองรับแท็คซี่ที่ขับด้วยระบบอัตโนมัตในสิงคโปร์อย่างเต็มรูปแบบก่อนถึงปี 2018 ที่หวังว่าจะสามารถช่วยลดการใช้รถส่วนตัวลงที่กำลังประสบปัญหากับการล้นถนนในสิงคโปร์

เป้าหมายต่อไปก็คือ เพื่อเป็นโมเดลให้กับเมืองต่างๆ ทั่วโลก

แต่ ณ วันนี้ รถแท็คซี่ดังกล่าวจะเปิดให้ปริการแค่ 2.5 กิโลเมตรเท่านั้น ในย่านวันนอทร์ และตามสถานที่รับ-ส่งผู้โดยสาร ซึ่งจะจำกัดในเมืองที่ถูกกำหนดไว้แล้วเท่านั้น

บริษัทดังกล่าวยังได้เปิดเผยอีกว่า ตอนนี้มีผู้คนหลายสิบคนแล้วที่ได้แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมพิธีเปิดตัวและการขยายงาน เพื่อต้องการขยับขยายผู้ใช้บริการให้ได้หลักพันภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้

ที่มา http://berita.mediacorp.sg/mobilem/singapore/teksi-pandu-sendiri/3072916.html