หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

วันนี้บรูไนเริ่มใช้กฏหมายการเฆี่ยนลงโทษแก่ผู้ละเมิดประเวณีและผู้ล่วงละเมิดทางเพศ

ทางการบรูไนดารุสสาลามจะเริ่มใช้กฏหมายการเฆี่ยนตีให้กับผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศ บทลงโทษดังกล่าวนี้จะลงโทษต่อผู้ที่ทำการผิดประเวณีที่อาจเริ่มใช้ในปีนี้เป็นปีแรก เพื่อการดำรงไว้ซึ่งกฏหมายชารีอะฮ์ดังกล่าว

อย่างที่ได้มีการายงานโดยสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ฮัฟฟินตันโพส เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ที่ทางสุลต่านแห่งบรูไนดารุสสาลามได้มีการปรับใช้กฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งชาติด้วยนำกฏหมายอิสลามมาประกาศใช้ ซึ่งในกฏหมายฉบับใหม่นี้มีโทษถึงชีวิตและการเฆี่ยนตีต่อผู้ที่กระทำความผิดทางเพศ การมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน การข่มขืน และการรักร่วมเพศที่มักเกิดจากกลุ่มไม้ป่าเดียวกัน

บทลงโทษถึงชีวิตนี้ได้มีการอ้างอิงจากโองการของอัลกุรอานและอัลฮาดิษ ที่อาจเริ่มมีผลใช้จริงในวันนี้ (วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559)

การตัดสินใจของรัฐบาลท่านสุลต่านฮาซานัล โบลเกียร์ นี้ ถูกตั้งคำถามโดยกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นเฮชซีอาร์ ซึ่งในการแถลงการณ์ของเขา นายโรเพอรต์ คอลวิลลี่ ได้ระบุว่า การดำเนินการสำหรับทุกๆ บทลงโทษของตัวบทกฏหมาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของสากล

“เราเรียกร้องไปยังทางรัฐบาลบรูไน ให้ชะลอการประกาศใช้กฏหมายดังกล่าวออกไปก่อน และควรทำการศึกษาอย่างถี่ถ้วนเพื่อเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับพื้นฐานของหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ”

อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาจากกลุ่มรักร่วมเพศได้แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยต่อกฏหมายฉบับดังกล่าว ด้วยแสดงออกทางการต่อต้านทางสัญญลักษณ์หน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงแรมของกลุ่มร่วมลงทุนของสุลต่านฮาซานัล โบยเกียร์

ถีงแม้ว่าในกฏหมายดังกล่าวจะระบุโทษถึงชีวิต แต่เอาเข้าจริงแล้วยังไม่เคยมีการดำเนินคดีถึงชีวิตแม้แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่ปี 1957 อย่างไรก็ตามมางยูเอ็นเฮชซีอาร์ได้เรียกร้องไปยังสุลต่านบรูไนเพื่อยุติและยกเลิกกฏหมายดังกล่าว

ที่มา http://penbirudotcomoffcail.blogspot.com/2016/05/mulai-esok-brunei-melaksanakan-rejam.html?m=1#