หน้าแรก รายงาน

รายอยีที่สิเดะ

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2556 ปีนี้ ตรงกับ วันอีดิ้ลอัฏฮา หรือ วันรายอฮัจยี ของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก เป็นวันที่มุสลิมทั้งหลายเฉลิมฉลองกันอย่างถ้วนหน้า เป็นวันรื่นเริงเนื่องในการเชือดสัตว์พลีเป็นอาหารแก่ประชาชนและคนยากจน ตรงกับวันที่ 10 ของเดือน ซุ้ลฮิจญะ อันเป็นเวลาเดียวกันกับการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮฺของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกว่า “วันออกฮัจญี” หรือวัน “อีดใหญ่”

วันนี้ยังเป็นวันแห่งการฉลองเดือนแห่งการทำฮัจญ์ ซึ่งบรรดามุสลิมทั่วโลกที่มีความสามารถไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบียและมุสลิมทุกคนรอคอยการมาเยือนของวัน อีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งก็จะมีการฉลองฮารีรายอ มีการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง คนรู้จัก และเลี้ยงกันทุกบ้าน

มุสลิมทั้งชายและหญิงจะแต่งตัวสะอาดสะอ้านไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดกันตั้งแต่เช้า การโอบกอด ให้สลามกัน เป็นภาพที่น่าประทับใจ จากนั้นถึงเวลาของการเชือดสัตว์พลี หรือ กุรบ่าน ซึ่งเป็นสัตว์จำพวก อูฐ วัว ควาย แพะ หรือแกะ ที่เชือดเพื่อเป็นการนำตนเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺตะอาลาในวันอีด และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ เป็นความเอื้อเฟื้อแก่คนยากไร้และคนที่ขัดสน ทำให้คนในครอบครัวมีความดีใจและปีติยินดีในวันอีด และเป็นการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในสังคมมุสลิมให้เกิดความมั่นคงแน่นเหนียว

ผู้ที่มีเงื่อนไขต้องทำกุรบ่าน: คือ ต้องเป็น อิสลาม ดังนั้นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม จึงไม่ถูกกำหนดให้ทำอุดฮียะห์ บรรลุศาสนภาวะและมีสติปัญญา ดังนั้นผู้ที่ไม่บรรลุศาสนภาวะและผู้ที่ขาดสติจึงไม่ถูกกำหนดให้ทำอุดฮียะห์ มีความสามารถ และที่จะเรียกว่าเป็นผู้มีความสามารถคือ มีทรัพย์สินที่จะซื้อสัตว์อุดฮียะห์เกินกว่าค่าใช้จ่ายของตนและค่าใช้จ่ายของผู้ที่ตนรับผิดชอบ ทั้งที่เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่พักอาศัยในช่วงวันอีดและวันตัชรีก

อาหารการกินของวันนี้มีกันมากมายเหมือนกับทุกวันอีด แต่ละบ้านยกสำรับมาต้อนรับผู้มาเยือนกันทั้งอาหารคาวหวาน ผลไม้ สารพันขนมกันอย่างอิ่มเอม เจ้าประจำอย่าง ตูป๊ะ เป็นพระเอกที่มีเกือบทุกบ้าน จิ้มกินกับแกงเนื้อจากกุรบ่าน เข้ากันพอดี ของหวานสำหรับเด็กเช่น ไอติม มีให้กินกันเป็นถัง

รายอยีนี้จึงยังคงเห็นลูกหลานพี่น้องมุสลิมที่ไปทำงาน อาศัย เรียนหนังสืออยู่ไกลบ้าน กลับมาฉลองวันรายอกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเกือบทุกบ้าน แม้เรื่องราวบ้านเมืองจะเป็นเช่นไร ความผูกพันแห่งมาตุภูมิยังคงแน่นเหนียว…