หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

มาเลย์ เรียกทูตจีนเข้าพบ หลังมีการรุกน่านน้ำ

bharian – กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้ยืนยันเกี่ยวกับการได้รับรายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่มีการปรากฏของเรือประมงที่ติดธงสัญลักษณ์ของประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ที่มีการรุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำประเทศมาเลเซียในบริเวณทะเลจีนใต้

ตามรายงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยว่า ฝูงเรือดังกล่าวได้รุกล้ำเข้าสู่ในเขตน่านน้ำของมาเลเซียพร้อมกับเรือตรวจการณ์ชายฝั่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

“เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ได้เรียกเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศมาเลเซีย ดร.หวง หุวกัง เข้าพบ เพื่อทำการชี้แจงให้รับทราบถึงความกังวลของมาเลเซียในเรื่องนี้

“เราเชื่อว่าทางการจีนจะให้ความร่วมมือต่อหลักปฏิบัติของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานมาตั้งแต่อดีต

กระทรวงต่างประเทศมาเลเซียได้ย้ำอีกว่า ความร่วมมือดังกล่าวอยู่บนหลักการการให้ความเคารพในอำนาจเหนืออธิปไตยที่สัมบูรณ์ซึ่งกันและกัน อย่างในเรื่องการปักปันเขตแดน ความเสมอภาค ข้อตกลงร่วมกันในการหลีกเลี่ยงความรุนแรงและการแทรกแซงในการเข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาภายในของแต่ละประเทศ การรักษาผลประโยชน์และการธำรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

ในบริบทดังกล่าวกระทรวงต่างประเทศมาเลเซียเชื่อว่าความผูกพันในมิตรภาพและความจริงใจของมาเลเซียและจีน สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยสันติวิธี ต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ตึกสำนักนายกรัฐมนตรีดาโต๊ะ ศรีดร. ซาฮีดีน กัซซิม ได้เปิดเผยเกี่ยวกับที่มีการตรวจพบเรืออย่างน้อย 100 ลำทีมาจากประเทศจีนที่มีการรุกล้ำในน่านน้ำบือติงปือติงฆีอาลี ในบริเวณทะเลจีนใต้ ประมาณ 84 ไมล์ทะเลจากชายฝั่งมีรี่ของรัฐซาราวัก

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มาเลเซียได้ส่งหน่วยตรวจการณ์เรือจำนวนสามลำของมาเลเซียไปยังรัฐซาราวักในน่านน้ำดังกล่าว เพื่อทำการเฝ้าตรวจการณ์ต่อไป