หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

รมต.ชี้ พหุสังคมในสิงคโปร์ เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ต้องรักษาไว้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชัน ชุน ซิง ในเวทีหนึ่งที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มีนาคม ในวาระครบรอบหนึ่งปีการจากไปของนายลี กวนยู (ภาพ;Sara Grosse)

berita – ความหลากทางเชื้อชาติและทางวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชัน ชุน ซิง กล่าว

เขากล่าวว่า ดังนั้นความพยายามอย่างต่อเนื่องนี้จำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ของสิงคโปร์ต่อไป

นายชันได้กล่าวเช่นนี้ในเวทีหนึ่งที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มีนาคม ในวาระครบรอบหนึ่งปีของการจากไปของนายลี กวนยู และปูชนียบุคคลในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติในประเทศสิงคโปร์
ในเวทีดังกล่าว เขายังได้เรียกร้องให้ชาวสิงคโปร์ทั้งมวล ให้มีใจยอมรับและตระหนักถึงความหลากหลายเหล่านี้ และโปรดจงมีส่วนร่วมด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้สิงคโปร์ไม่ได้เป็นประเทศที่ขึ้นอยู่กับเฉพาะบางกลุ่มหรือบางเชื้อชาติเท่านั้น

มากกว่า 1,000 คนที่ได้มารวมตัวกันที่สแตมฟอร์ดกรีนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ เพื่อร่วมรำลึกถึงนายลีกวนยู ซึ่งรวมไปถึงบรรดาคณะรัฐมนตรี นักธุรกิจ และกลุ่มเยาวชน

พิธีดังกล่าวจัดโดยจาก 9 สมาคมของชาวจีน มลายู อินเดีย

พวกเขาประกอบด้วยสมาคมพนักงานมุสลิม (Angkatan Karyawan Islam; AMP) นักธุรกิจจีน สถาบันสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนจีน สมาคมซือรานีของสิงคโปร์ หอการค้าและอุตสาหกรรมคนจีนแห่งสิงคโปร์ ศูนย์วัฒนธรรมจีน สิงคโปร์ สมาคมเชื้อสายจีนสิงคโปร์ สมาคมพัฒนาชุมชนอินเดียแห่งสิงคโปร์และมูลนิธิเมินดากี MENDAKI

ตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปูชนียบุคคลนายกรัฐมนตรีลีกวนยู
พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและสานต่อพันธกิจของนายลี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของสังคมและความเป็นหนึ่งเดียวของสิงคโปร์