หน้าแรก ข่าวต่างประเทศ

มาเลเซียผิดหวังต่อคำแถลงของยูเอ็น ระบุประชาธิปไตยในประเทศนี้ยังมีขอบเขตจำกัด

เว็บไซต์ bharian ของมาเลเซียรายงานว่า รัฐบาลมาเลเซียรู้สึกผิดหวังต่อคำแถลงของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN) ที่ เซด ราเอด อัลฮุสเซน (Zeid Ra’ad Al Hussein) ได้กล่าวอ้างว่าพื้นที่สำหรับประชาธิปไตยในประเทศแห่งนี้(มาเลเซีย)ยังมีขอบเขตที่จำกัด

กระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวว่า การออกมาอ้างข้อมูลดังกล่าวเป็นการยกกรณีของการตัดสินจำคุกท่านดาโต๊ะอันวาร์ อิบราเฮม มาเป็นตัวอย่าง ซึ่งการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามประชาธิปไตยในประเทศแห่งนี้นั้น เป็นการนำเสนอที่ไม่มีมูลความจริงและมีความลำเอียง

ในการนี้ ทางมาเลเซียปรารถนาอยากให้มีสภาที่ยึดหลักสากล ที่มีความยุติธรรม และที่ไม่ฝักฝ่าย เพราะจะสามารถให้ความเป็นธรรมให้กับทุกประเทศสมาชิกได้

“รัฐบาลมาเลเซียพยายามสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าและสิทธิในความเป็นมนุษย์ จะเห็นได้จากความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ปกปักษ์อธิปไตยและยึดมั่นในหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน

“ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความเสถียรภาพ และความสามัคคีของคนในประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการเบื้องต้นในการให้ความคุ้นครองด้านสิทธิมนุษยชนโดยรวม

“สำหรับกรณีของนายอันวาร์ ทางรัฐบาลก็ได้ชี้แจงต่อคณะทำงานการกักกันโดยพลการ (WGAD) ของสหประชาชาติ ภายใต้ฉบับกฎหมายที่ชี้ให้เห็นว่า เขามิได้เป็นนักโทษทางการเมืองแต่อย่างใด และการควบคุมตัวก็ได้ดำเนินการหลังจากผ่านขั้นตอนของการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและเป็นระยะเวลานาน” เขากล่าว

ตามรายงานประจำปีที่ได้เสนอในวาระการประชุมสามัญของสภาสิทธิมนุษยชนครั้งที่ 31 ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา เซด ราเอด (Zeid Ra’ad) ได้อ้างว่า พื้นที่สำหรับประชาธิปไตยในประเทศมาเลเซีย นับวันจะยิ่งแคบลง พร้อมกับอธิบายการควบคุมตัวนายอันวาร์ว่า เป็น “สัญลักษณ์ของความตกต่ำของประชาธิปไตย”

กระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวว่า ผู้แทนถาวรมาเลเซียประจำสหประชาชาติได้ใช้สิทธิเพื่อชี้แจงเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นการอธิบายตามที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

ในการชี้แจงครั้งนี้ มาเลเซียได้อธิบายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของนายอันวาร์ ที่ถูกพิพากษาตัดสินโดยศาลสูงสุดของประเทศ หลังจากผ่านระยะเวลาการพิจารณาคดีมาเป็นเวลาเจ็ดปี การชี้แจงดังกล่าวเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า เป็นกฎหมายที่ลดสิทธิคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และได้ชี้แจงว่ากฎหมายทุกมาตราที่มีอยู่ล้วนผ่านกระบวนการตามประชาธิปไตยแห่งรัฐสภาทุกครั้ง