หน้าแรก การศึกษาและเทคโนโลยี การศึกษา

สมาพันธ์ครูภาคใต้ฝาก รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ช่วยให้ความสำคัญครูใน 3 จชต.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – “ประทุม เรืองฤทธิ์” ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้ ฝากถึงรัฐมนตรีศึกษาธิการคนใหม่ ช่วยให้ความสำคัญครู และบุคลากรทางการศึกษาชายขอบ โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้

(29 ก.ค.) นายประทุม เรืองฤทธิ์ ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้ เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้ฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ให้ยับยั้งร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … เพราะเป็นร่างฯ ที่มีความสำคัญ และสร้างขวัญต่อวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา และให้มีการทำประชาพิจารณ์ร่างจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วถึงนายประทุม เปิดเผยว่า เพราะเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เกือบทั้งหมดไม่ได้ตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษา แล้วยังบั่นทอนขวัญ และกำลังใจครูด้วย เช่น ให้ยกเลิกตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นครูใหญ่นายประทุม เปิดเผยด้วยว่า การสรรหาเลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพราะทั้ง 2 หน่วยงานเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จะให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น

“ผมต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ให้ความสำคัญต่อครู และบุคลากรทางการศึกษา และโดยเฉพาะครู และบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องของสวัสดิการ และสวัสดิภาพ เพราะทำงานอยู่ในท่ามกลางความเสี่ยง” นายประทุม กล่าว

ที่มา: mgronline